Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

NWO-promotiebeurs voor onderzoek thuisrevalidatie ouderen

12 feb 2018 09:36 | Kenniscentrum Gezondheid

Docent onderzoeker Jesse Aarden (opleiding Fysiotherapie - European School of Physiotherapy) heeft een promotiebeurs voor leraren ontvangen vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs. Zijn onderzoek kijkt naar functieverlies bij ouderen en hoe dat voorkomen kan worden door effectief te revalideren na een acute ziekenhuisopname.

Thuisrevalidatie voor ouderen na acute ziekenhuisopname om achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen.

Wanneer ouderen (70+) na acute opname in het ziekenhuis thuiskomen heeft ongeveer 30% last van achteruitgang in dagelijks functioneren zoals lopen, opstaan en zelfredzaamheid. Jesse Aarden onderzoekt of deze achteruitgang hersteld kan worden door gepersonaliseerde thuisrevalidatie direct na ziekenhuisontslag.

Tot nu toe wordt fysiek functioneren bij ouderen voornamelijk onderzocht aan de hand van vragenlijsten. Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van objectieve metingen van onder andere spiermassa en spierkracht in combinatie met zelf gerapporteerde informatie van de patiënt. Met de uitkomsten wordt een interventie ontwikkeld gericht op het verbeteren van het functioneren en zelfredzaamheid.