Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Fit for practice nu ook in Emma kinderziekenhuis

13 feb 2018 14:30 | Faculteit Gezondheid

Fit for Practice is een project over een leerwerkomgeving waarin patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek worden gecombineerd. Studenten volgen binnen de zorgketen de patiënt middels huisbezoeken.

Evaluatie van de zorg in de hele keten gebeurt via 'whole-system-in-the-room'- bijeenkomsten. Patiënten, mantelzorgers en alle betrokken zorgprofessionals (binnen én buiten de eigen instelling) evalueren samen de zorg en formuleren onderzoeksvragen om verbeteracties te starten.

Op 8 februari startte het project samen met zorgverlenersorganisatie Allerzorg in het Emma kinderziekenhuis; fit for practice is al eerder gaan lopen bij de AMC-divisie Cardiologie en zorginstelling Cordaan.

Tijdens themadagen komen er Masterclasses voor studenten én zorgprofessionals. Kortom, we bereiden ons hiermee voor op de zorg van morgen!