Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Van kritieke ziekte naar goede gezondheid

26 jan 2018 11:33 | Kenniscentrum Gezondheid

Patiënten die op de IC (Intensive Care) hebben gelegen, kunnen tot jaren na ontslag klachten houden in hun dagelijks functioneren. Dit is een effect van wat het Post Intensive Care Syndroom (PICS) heet. Omdat de gevolgen van dit syndroom bij veel artsen en verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere professionals in de eerstelijn niet goed bekend zijn, organiseert de afdeling revalidatie van het AMC samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en Eerste Lijn Amsterdam (ELAA) op 30 januari het symposium 'Van kritieke ziekte naar goede gezondheid'.

Dit vraagstuk wordt de komende tijd steeds actueler omdat meer en meer mensen een opname op de IC overleven. Door de vooruitgang van de medisch zorg kunnen patiënten met een ernstige aandoening terugkeren naar een min of meer normaal leven, maar voor sommigen van hen is dat toch met veel restklachten. Op het symposium komen vragen aan de orde als:

  • Wat zijn de problemen die ex-IC patiënten ervaren?
  • Wat hebben zij nodig na ontslag uit het ziekenhuis?
  • Wat kunnen we mensen met PICS in de eerste lijn bieden?