Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

RAAK-PUBLIEK voor fysiotherapie onderzoek REACH

Op eigen kracht verder na intensieve zorg

18 jan 2018 09:30 | Kenniscentrum Gezondheid

Bijzonder lector Marike van der Schaaf (Revalidatie in de Acute Zorg) leidt het onderzoek naar een fysiotherapieprogramma voor patiënten die na een verblijf op de Intensive Care (IC) met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) uit het ziekenhuis worden ontslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met lectoren Raoul Engelbert (Fysiotherapie) , Margo van Hartingsveldt (Ergotherapie) en Peter Weijs (Gewichtsmanagement).

Patiënten met het post-intensive care syndroom

Jaarlijks worden meer dan 85.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Dankzij verbeteringen in de zorg overleven steeds meer IC patiënten een periode van levensbedreigende ziekte. De keerzijde is dat steeds meer patiënten met langdurige lichamelijke en mentale klachten als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Gevolgen onbekendheid PICS

De meeste patiënten met PICS ontvangen na ontslag uit het ziekenhuis fysiotherapie bij een 1e lijns fysiotherapeut. De fysiotherapeuten ontvangen niet alle noodzakelijke informatie van het ziekenhuis over het ziekteverloop van de patiënt en zijn onvoldoende bekend met de gevolgen van PICS. Feitelijk heeft het zorgveld te maken met een nieuw ziektebeeld, waarvoor nog geen revalidatiebehandeling bestaat. De diversiteit aan klachten en beperkingen worden niet op een juiste manier geïnterpreteerd en/of in een logische volgorde geadresseerd in een behandelplan.

Doelstellingen onderzoek

Het onderzoek wil een Community of Practice opzetten waarbij professionals, studenten en patiënten samenwerken aan een transmuraal fysiotherapieprogramma. Met dit programma worden patiënten die met PICS naar huis worden ontslagen optimaal ondersteund.

Voor professionals komt er een 'toolkit transmurale fysiotherapie PICS' met:

 • Een fysiotherapeutische overdracht van het ziekenhuis naar de 1e lijn;
 • Een fysiotherapieprogramma met handleiding voor de fysiotherapeut;
 • Beschrijving van screeningsinstrumenten om de zorgbehoefte op het gebied van lichamelijk en mentaal functioneren en welzijn te inventariseren;
 • Informatiepakket over PICS voor zorgprofessionals .

 • Kenniscentrum ACHIEVE, faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam
 • Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding, faculteit Bewegen Sport en Voeding Hogeschool van Amsterdam
 • Long Revalidatie Netwerk Amsterdam (LO RNA)
 • Gezondheidscentra Osdorp
 • Fysiotherapie DEKKER
 • Paramedische praktijk PACA
 • Fysiotherapiepraktijk Douma
 • C-enter Paramedische Praktijk
 • Fysiotherapie van Breestraat
 • Fysiotherapiepraktijk Medisch Centrum Ibis
 • Fysiotherapie Hofmijster
 • Fysiotherapie praktijk Care-Fit
 • Ergotherapiepraktijk DOEN
 • Transmuraal Overleg Diëtetiek Amsterdam (TOAD)
 • Praktijk voor Diëtetiek MalnuCare
 • lste Lijn Amsterdam (Regionale Ondersteuningstructuur ROS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
 • Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)
 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
 • VU medisch centrum (VUmc)
 • Universiteit van Maastricht (UM)