Centre of Expertise Urban Vitality

KANKER: NIETS OM BIJ STIL TE STAAN?

Lectorale rede van Martijn Stuiver

17 nov 2017 09:07 | Kenniscentrum Gezondheid

Er was een tijd dat kanker betekende: afscheid nemen van het leven. In 2017 is steeds vaker behandeling mogelijk gericht op genezing, maar ongeacht de prognose betekent kanker nog steeds: afscheid nemen van het leven zoals het was. Hiermee start Martijn Stuiver, lector Functioneel herstel bij kanker aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn lectorale rede op 14 november over de gevolgen van kanker voor het functioneren. Hij benadrukt het belang van ondersteunende zorg in alle fasen van de behandeling.

Groeiende zorgvraag door kanker

Ongeveer één op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn of haar volwassen leven de diagnose kanker. Het aantal mensen dat kanker krijgt en overleeft neemt toe. Hierdoor zal ook de vraag naar ondersteunende zorg verder toenemen. Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen. Ook de medische behandelingen die worden toegepast worden steeds meer divers en meer op het individu toegesneden. De bijbehorende consequenties voor het functioneren van mensen zijn daardoor ook zeer uiteenlopend. Veel mensen hebben naast kanker bovendien een of meer andere aandoeningen. Dit vereist veel kennis en vaardigheden van zorgverleners.

Gevolgen van kanker voor het functioneren

Binen het lectoraat Functioneel herstel bij kanker zullen we ons, gezien de inbedding van het lectoraat, vooral richten op de gezondheidsdimensies ‘lichaamsfuncties’, ‘dagelijks functioneren’, ‘sociaal-maatschappelijke participatie’ en ‘kwaliteit van leven’, en op de manier waarop paramedici en verpleegkundigen daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren door de aanpassing van patiënten te ondersteunen en de eigen regie van de patiënten daar waar mogelijk en wenselijk te bevorderen. Daarbij zal een sterke focus liggen op de rol van bewegen en het bewegend functioneren.

De rol van bewegen bij kanker

Onderzoek over bewegen als belangrijk onderdeel van de zorg bij kanker wordt pas sinds eind jaren '90 in toenemende mate gepubliceerd. De positieve effecten van beweeginterventies worden steeds meer onderschreven, in alle fasen van ziekte en behandeling. Stuiver geeft echter ook aan dat het onderzoek nog beperkt is en veel vragen onbeantwoord. Wat werkt precies voor wie en bij welke soorten kanker? Is bewegen voor iedereen haalbaar en welke barrieres bestaan er? Hoe kunnen zorgverleners hier adequaat mee omgaan? Kan e-health een rol spelen bij het ondersteunen van de behandeling, en bij het ontwikkelen van een actieve leefstijl?

Hier liggen de uitdagingen voor het lectoraat: het verstevigen van het wetenschappelijk fundament van de beroepsbeoefening van paramedici en verpleegkundigen bij de zorg voor mensen met kanker, de vertaling naar de beroepspraktijk en het voorbereiden van de toekomstige beroepsbeoefenaren in de zorg op de toegenomen zorgvraag als gevolg van kanker.

Lees hier de volledige lectorale rede of bekijk het webcollege van de rede terug.

Lees meer over het lectoraat Functioneel herstel bij kanker. Dit lectoraat “functioneel herstel bij kanker”aan de Hogeschool van Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Paramedisch Instituut, Antoni van Leeuwenhoek, VU medisch centrum en de master Evidence Based Practice in Healthcare van het AMC.