Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Zorginnovatie door samenwerking in ouderenzorg

25 sep 2017 10:40 | Kenniscentrum Gezondheid

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking met De Zorgcirkel en Omring, twee innovatieve Noord-Hollandse ouderenzorgorganisaties. Scholte Op Reimer, decaan van Faculteit Gezondheid aan de HvA licht toe: ”Met deze samenwerking verbinden we ons met de praktijk en kunnen we de keten praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van ouderenzorg versterken en elkaars expertise benutten.” Ook bestuurders Buijs en Buwalda, van respectievelijk De Zorgcirkel en Omring, benadrukken deze meerwaarde: “We geloven in de bundeling van krachten van studenten, docenten en onderzoekers met de praktische kennis van onze medewerkers. Dit leidt tot innovatie van de zorg voor ouderen.”

Interdisciplinair, thuis en met techniek

De samenwerking richt zich op drie gebieden: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire samenwerking, het verzorgen en behandelen van patiënten in de thuissituatie en het gebruik van technologie in de zorg. De organisaties gaan onderzoeken hoe ze op deze thema’s kunnen innoveren. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een lerend netwerk door uitwisseling van kennis en medewerkers en het verrichten van onderzoek. Maar ook mogelijkheden voor het volgen van lessen op een zorglocatie of het gezamenlijk werken aan oplossingen in de ouderenzorg worden onderzocht. De samenwerking gaat dus veel verder dan het creëren van stageplaatsen voor studenten.

Laboratorium Ouderenzorg

De drie partijen willen in de toekomst in zogenaamde innovatie labs een omgeving creëren voor onderzoek, experiment en vernieuwing. De Zorgcirkel en Omring bieden thuis en in hun eigen locaties zorg aan ouderen in het werkgebied van Zaandam tot Texel. Ze zijn daarnaast gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg. De ouderenzorg ontwikkelt zich de laatste jaren snel van intramuraal naar extramuraal. In verband met deze verplaatsing van zorg buiten de muren van de instelling wordt er steeds meer gebruik gemaakt van techniek en robotica. Daarmee biedt de samenwerking ook kansen op het gebied van digitale technologische disciplines. Deze interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is binnen de HvA al een aantal jaar in opmars. Studenten, docenten en onderzoekers van de vakgebieden ICT, verpleegkunde, voeding, ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie gaan ook hier nauw samenwerken.