Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

NWO-promotiebeurs voor docent-onderzoekers Gezondheid

5 jul 2017 13:52 | Kenniscentrum Gezondheid

Paul Keessen, docent Oefentherapie en Margriet van Iersel, docent Verpleegkunde ontvangen een NWO-promotiebeurs voor leraren. Keessen richt zich in zijn onderzoek op bewegingsangst bij hartpatiënten. Van Iersel onderzoekt beeldvorming van studenten over de verschillende werkvelden in de gezondheidszorg. NWO reikt twee keer per jaar een aantal promotiebeurzen uit voor kwalitatief goed en maatschappelijk relevant onderzoek door leraren.

Bewegingsangst bij hartpatiënten – Paul Keessen

Na een hartkwaal krijgt de helft van de patiënten te maken met angstklachten. Twintig procent van deze patiënten ontwikkelt bewegingsangst. Deze patiënten vertonen meer fysieke inactiviteit, scoren slechter op spierkrachttests, nemen minder vaak deel aan hartrevalidatieprogramma’s en hebben een verminderde kwaliteit van leven. Een groot deel van de patiënten mist hierdoor belangrijke gezondheidsvoordelen van hartrevalidatie.

Er is momenteel nog weinig bekend over het ontstaan van bewegingsangst. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de factoren die bewegingsangst veroorzaken en het ontwikkelen van een interventie gericht op het voorkomen of verminderen van bewegingsangst voor of tijdens de hartrevalidatie.

Lees meer over het onderzoek van Paul Keessen

Beeldvorming studenten rondom werkvelden gezondheidszorg - Margriet van Iersel

De toename van thuiswonende patiënten met complexe zorgvragen veroorzaakt een tekort op de arbeidsmarkt aan hbo-wijkverpleegkundigen. Studenten hbo-verpleegkunde oriënteren zich door negatieve beeldvorming echter beperkt op wijkverpleegkunde en kiezen vaak voor het ziekenhuis. Over dit keuzeproces, samenhangend met beelden van werkvelden in de gezondheidszorg, is onvoldoende kennis beschikbaar. Curriculum-herontwerp wordt ingezet om de beeldvorming over wijkverpleegkunde te verbeteren en het niveau van wijkgerichte competenties bij studenten te verhogen.

Centrale vragen in het onderzoek zijn hoe beeldvorming over werkvelden zich tijdens de opleiding ontwikkelt, en of/hoe het nieuwe curriculum positieve beeldvorming bij studenten bevordert en beoogde competenties versterkt.

Lees meer over het onderzoek van Margriet van Iersel