Centre of Expertise Urban Vitality

Polifysiek treedt toe in Kopgroep van Zorgpact

23 jun 2017 00:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Polifysiek treedt toe tot de Kopgroep van Zorgpact en gaat hiermee actief kennis en ervaringen uitwisselen met de andere koplopers in Nederland. Met de benoeming wordt Polifysiek, de academische werkplaats van faculteit Gezondheid aan de Hogeschool van Amsterdam, gekoppeld aan andere partijen die zich inzetten voor betere zorg en het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst.

“Polifysiek is trots op het toetreden tot de kopgroep en ziet dit als een positieve stimulans om haar huidige activiteiten voort te zetten en in de komende jaren uit te breiden” aldus Raoul Engelbert, bijzonder hoogleraar en lector Fysiotherapie. “Zo zal er onder andere meer diversiteit worden toegevoegd aan de patiëntenstromen. Hierbij valt te denken aan complexiteit van ziekte en variatie in leeftijdscategorieën”.

Over het Zorgpact

Veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen.

Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen.

Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl/kopgroep.

Polifysiek

Polifysiek is de academische werkplaats waar de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam samenwerkt met het Academisch Medisch Centrum in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.