Centre of Expertise Urban Vitality

Officiële start Cardiologische Zorgbrug voor kwetsbare ouderen

9 jun 2017 12:05 | Faculteit Gezondheid

Op 6 juni 2017 is de Cardiologische Zorgbrug officieel van start gegaan. De Cardiologische Zorgbrug richt zich op kwetsbare oudere cardiologische patiënten tijdens en na een cardiologische ziekenhuisopname. Het doel van de Cardiologische Zorgbrug is het voorkomen van heropname en overlijden binnen zes maanden na ontslag. Gastredacteuren Patricia Jepma en Lotte Verweij doen verslag.

Het komende jaar worden 500 kwetsbare oudere cardiologische patiënten geïncludeerd in vijf ziekenhuizen in de regio Amsterdam en het Gooi. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een multicenter gerandomiseerde studie: hierbij ontvangen 250 patiënten de Cardiologische Zorgbrug interventie en de andere 250 patiënten ontvangen standaard zorg.

Geriatrische assessment

Alle patiënten die tijdens ziekenhuisopname deelnemen aan de studie ontvangen een geriatrisch assessment. Bij deze doelgroep blijkt namelijk naast de cardiologische problematiek vaak ook sprake te zijn van geriatrische problemen die de cardiologische behandeling en het herstel bemoeilijken.

Zorgbehandelplan

Voor patiënten in de interventiegroep zal de cardiologische en geriatrische zorg geïntegreerd worden door middel van een zorgbehandelplan. Dit zorgbehandelplan is leidend tijdens en na ziekenhuisopname. Met een zogenaamde warme overdracht wordt de zorg , in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige en fysiotherapeut, gecontinueerd in de thuissituatie.

De wijkverpleegkundige komt de patiënt vlak voor ontslag bezoeken in het ziekenhuis voor een kennismaking en ontvangt het zorgbehandelplan en een mondelinge ontslagoverdracht van de cardiologisch verpleegkundige. Vervolgens bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt binnen twee werkdagen en binnen één, drie en zes weken na ontslag.

Voorkomen heropnames en overlijden

We zien dat in deze eerste periode na ontslag patiënten het hoogste risico hebben op heropname en overlijden. De wijkverpleegkundige heeft dan ook een belangrijke vroeg signalerende rol om veranderingen in de gezondheidstoestand tijdig te overleggen met een arts zodat actie kan worden ondernomen als dit nodig blijkt.

Daarnaast is revalidatie een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek. Deze kwetsbare oudere cardiologische patiënten hebben een indicatie voor hartrevalidatie, maar hier nemen zij vaak geen deel aan omdat deze programma’s niet altijd gericht zijn op deze doelgroep óf omdat patiënten soms vanwege transportproblemen niet naar het revalidatiecentrum kunnen komen. In de Cardiologische Zorgbrug bieden wij functionele revalidatie in de thuissituatie aan in de eerste zes weken na ziekenhuisopname.

In totaal verwachten we een jaar bezig te zijn met de inclusie en daarna nog een jaar follow-up.