Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Aandacht voor onderzoek functioneel herstel bij kanker

15 mei 2017 00:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Bijzonder lector Martijn Stuiver van de faculteit Gezondheid aan de Hogeschool van Amsterdam heeft de afgelopen weken de aandacht weten te vestigen op zijn onderzoek naar functioneel herstel bij kanker. Zo sprak Stuiver onder andere Medidact, BNR en Nursing over dit onderwerp.

In een recent artikel in Medidact Oncologie geeft Stuiver aan dat de ondersteunende zorg voor individuele patiënten veel eerder in het behandeltraject aan bod moet komen.

“De behandeling voor kanker wordt steeds succesvoller, maar die behandeling is ook ingrijpend en zowel de ziekte als de behandeling heeft gevolgen voor het fysiek en psychosociaal functioneren en bijvoorbeeld voor iemands kansen op de arbeidsmarkt. Bij goede zorg hoort ook aandacht voor die facetten.”

Als doelstelling voor zijn lectoraat geeft Stuiver aan: “Ik wil beter in kaart brengen wat na een kankerbehandeling de beperkingen zijn in lichamelijk functioneren, welke interventies het meest effectief zijn om daar iets aan te doen en hoe die het best aan het individu kunnen worden aangepast. De kennis die ik hierover opdoe wil ik ook een vaste plaats geven in de opleiding. Verder wil ik op het gebied van de oncologie verbinding tot stand brengen tussen de opleidingen voor fysiotherapie/ oefentherapie, ergotherapie, dietetiek en maatschappelijk werk.”

Op dinsdag 14 november 2017 legt Martijn Stuiver zijn lectorale rede af om officieel benoemd te worden tot bijzonder lector aan de HvA.