Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Patricia Jepma en Rieke Hengelaar nemen NWO-beurs in ontvangst

16 mei 2017 13:20 | Faculteit Gezondheid

Docenten Patricia Jepma (Verpleegkunde) en Rieke Hengelaar (Ergotherapie) van de faculteit Gezondheid hebben op 19 april 2017 officieel hun promotiebeurs ontvangen uit handen van minister Jet Bussemaker. Samen met vijfentwintig andere docenten gaan zij de komende jaren promotieonderzoek doen. Hiermee zijn er in totaal twaalf promotiebeurzen toegekend aan de faculteit Gezondheid.

Cardiologische Zorgbrug

In het onderzoek van Patricia Jepma gaat het om kwetsbare, oudere cardiologische patiënten die behandeld worden voor hun cardiologische aandoening maar daarnaast ook geriatrische problemen hebben. Bijvoorbeeld een valrisico voor patiënten die bloeddrukverlagers slikken.

Lees hier meer over het onderzoek van Patricia Jepma: Cardiologische Zorgbrug.

Informele zorg en diversiteit

In het onderzoek van Rieke Hengelaar gaat het om de rol die diversiteit speelt binnen de samenwerking tussen (zorg)professionals en migrantenmantelzorgers. Specifiek bij het gezamenlijk zorgen voor een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. Dit onderzoek is gericht op het versterken van deze samenwerking.

Patricia Jepma (l) en Rieke Hengelaar (r)

Promotiebeurs voor leraren

Twee keer per jaar worden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) promotiebeurzen voor leraren uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een promotiebeurs moet een onderzoeksplan ingediend worden en een promotor aan een Nederlandse universiteit gezocht. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en leraren van zowel primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen deelnemen.

Vanaf 2016 worden leraren voor een periode van vijf jaar in plaats van vier jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek.