Centre of Expertise Urban Vitality

Samenwerking HVA en Windesheim: Motiverende Gespreksvoering

30 mrt 2017 10:12 | Faculteit Gezondheid

Het HvA-Kenniscentrum ACHIEVE heeft specialistische kennis in huis op het gebied van motiverende gespreksvoering. Met het nieuwe samenwerkingsverband met het centrum Motiverende Gespreksvoering van de Hogeschool Windesheim kiest de HvA voor verdere ontwikkeling op dit vlak. Deze maand tekenden de twee partijen hun overeenkomst. Aan de hand van 5 punten nemen we je mee in het wie, waar en wat van deze nieuwe samenwerking sinds maart 2017.

1. Wie: lector en drie onderzoekers

Vanuit het HvA-Kenniscentrum ACHIEVE zijn lector Corine Latour, onderzoeker motiverende gespreksvoering Jos Dobber, onderzoeker Gerdien Welleman en onderzoeker Elena le Poole betrokken.

2. Wat: Coderen - expertise HvA vrij uniek

Als partners willen de Hogeschool van Amsterdam en Windesheim een codeercentrum zijn dat anderen ondersteunt met onderzoek naar de kwaliteit van hun motiverende gespreksvoering, en hoe ze zich hierin kunnen verbeteren. Op dit moment heeft het kenniscentrum van de HvA-faculteit Gezondheid drie mensen in huis die met gevalideerde meetinstrumenten motiverende gesprekken kunnen analyseren. Dit zijn verpleegkunde docent-onderzoekers Jos Dobber, Gerdien Welleman en Elena le Poole. Ze gebruiken het instrument dat als het ware 'het diepste' analyseert. Er zijn in Nederland weinig mensen die met dit instrument kunnen coderen en analyseren. Dat maakt onze expertise vrij uniek in Nederland. Windesheim heeft juist enkele onderzoekers die met andere instrumenten kunnen coderen en analyseren. Dat is belangrijk, want het hangt van de onderzoeksvraag af welk instrument het meest geschikt is. Samen kunnen Windesheim en HvA een breed gebied aan vragen verwerken.

3. Waar: veel activiteiten gebeuren online

Veel van de activiteiten moeten via de site plaatsvinden, waar externen onderzoeksmateriaal veilig kunnen uploaden, en waar de onderzoekers van het expertisecentrum dit materiaal veilig kunnen verwerken. Deze site wordt nu in de lucht gebracht en zal door Windesheim gehost worden. Fysiek heeft het Expertisecentum een klein kamertje op Polifysiek: het Motivational Interviewing Coding lab, ruimte C069.

4. Hoe: Externe opdrachtgevers - onderzoek probleemjongeren

Recent voorbeeld is een vraag van Universiteit Groningen. Zij zijn een onderzoeksproject naar de begeleiding van probleemjongeren opgestart. Hun aanname is dat motiverende gespreksvoering daarbij een belangrijke rol kan spelen. Hun vraag: in hoeverre gebruiken de huidige begeleiders op dit moment al motiverende gespreksvoering in hun gesprekken? ACHIEVE heeft een aantal gesprekken geanalyseerd om die diagnose te kunnen stellen.

5. Wanneer: Symposium 3 november

ACHIEVE en Windesheim gaan samen symposia over motiverende gespreksvoering organiseren. De eerste vindt plaats op 3 november 2017.