Centre of Expertise Urban Vitality

"COMMUNITY DÈ PLEK VOOR ONDERZOEKENDE STUDENT”

Hoofd onderzoek Oefentherapie Manon Wentink over verbinding onderwijs - onderzoek

9 mrt 2017 09:56 | Faculteit Gezondheid

Per opleiding heeft de faculteit Gezondheid een Hoofd Onderzoek aangesteld. Samen maken ze een plan over hoe de onderzoekshouding te ontwikkelen bij studenten. Hoe dat gaat? Daarover vertelt Manon Wentink, recent aangesteld als Hoofd Onderzoek van Oefentherapie.

Hoe komt de Oefentherapie-student op dit moment in aanraking met onderzoek?
“We hebben een leerlijn met beroepsvraagstukken met als afsluiter de Bachelor Thesis. Hierin is onderzoek ter onderbouwing van beroepsvraagstukken van groot belang. Steeds vaker maken de projecten deel uit van ACHIEVE-onderzoek, zoals HIPPER en VITAMINE. Studenten Oefentherapie laten hierover positieve geluiden horen.”

Waarom is het belangrijk dat de student nog sterker in aanraking komt met onderzoek?
“Ik denk dat het studenten faciliteert in het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen, klinisch redeneren en het EBP handelen. Daarnaast komen studenten zo in aanraking met belangrijke thema’s in de zorg zoals zelfmanagement, multi-morbiditeit en de effectiviteit van (technologische) interventies.”

Waar zitten de mogelijkheden om de verbinding onderwijs - onderzoek te versterken?
“Sinds januari hebben we als opleiding het bijzonder kenmerk ‘Community of Practice’. Dit houdt in dat het onderwijs mede bepaald wordt door werkveld en wetenschap. Deze relatie tussen onderwijs, praktijk en onderzoek zou ik graag nog meer benutten voor de ontwikkeling en professionalisering van studenten, maar ook van docenten. Daarnaast is er in toenemende mate onderzoek waarin oefentherapeuten actief participeren, dit biedt mogelijkheden voor zowel de studenten, docenten en onderzoekers. Binnenkort gaat het onderzoeksproject SIMBA, gericht op gezondheidsbevordering bij kinderen met astma, van start. Dit biedt kansen om het onderzoekend vermogen nog sterker neer te zetten in de opleiding.”

Hoe komt de inbedding in de opleiding tot stand?
“De communities of practice staan bij de inbedding centraal. Het samen leren van studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk is daarbij de katalysator voor de ontwikkeling van kennis in het algemeen en de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van studenten in het bijzonder. Ik zie het als mijn taak om met de communities in gesprek te gaan hoe we die ontwikkeling samen tot stand kunnen brengen, met in het achterhoofd het belang van alle betrokkenen.”