Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Toekenning NWO-beurzen Patricia Jepma en Rieke Hengelaar

6 feb 2017 13:22 | Kenniscentrum Gezondheid

Docenten/promovendi Patricia Jepma (Verpleegkunde) en Rieke Hengelaar (Ergotherapie) hebben de promotiebeurs voor leraren binnen gehaald van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hengelaar richt zich op informele zorg en diversiteit, Jepma onderzoekt de integratie van cardiologische en geriatrische zorg.

Patricia Jepma

Integratie cardiologische en geriatrische zorg

Patricia Jepma: "In het onderzoek gaat het om kwetsbare, oudere cardiologische patiënten die behandeld worden voor hun cardiologische aandoening maar daarnaast ook geriatrische problemen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een valrisico voor patiënten die bloeddrukverlagers slikken of patiënten met hartfalen die hierdoor ook cognitieve problemen ontwikkelen.

Het integreren van cardiologische en geriatrische zorg bij deze patiënten is momenteel geen routine en biedt ruimte voor verbetering. Als onderdeel van mijn onderzoek is de Cardiologische Zorgbrug ontwikkelt, waarbij we in een randomized clinical trial onderzoeken of integratie van cardiologische en geriatrische zorg kan leiden tot een vermindering van heropnames en overlijden door inzet van verpleegkundig gecoördineerde transmurale zorg en fysiotherapeutische thuisrevalidatie."

Reactie NWO: "De commissie vindt het voorgestelde onderzoek naar de integratie van cardiologie en geriatrie interessant en zeer relevant. Het zal een belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren."

Rieke Hengelaar

Informele zorg en diversiteit

Rieke Hengelaar: "Diversiteit speelt een rol binnen de samenwerking tussen (zorg)professionals en migrantenmantelzorgers bij het gezamenlijk zorgen voor een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. Dit onderzoek is gericht op het versterken van deze samenwerking. In dialoog met alle betrokkenen worden een toolkit en trainingen voor onderwijs en de beroepspraktijk geformuleerd."

Reactie NWO: "Het onderzoek kan potentieel een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de mantelzorg onder migranten door de samenwerking tussen migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals te versterken. Hiermee beoogt het voorstel overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen."

Hoe komt dit terug in het onderwijs?

Patricia: "Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van het vak Transmurale Ouderenzorg (HBO-V jaar 2), geef lessen in de ouderenzorg en heb de Community Care werkweek gecoördineerd, waarbij we studenten enthousiast willen maken voor het werken in de wijk. Mijn netwerk van thuiszorgorganisaties die ik nu aan het opbouwen ben, kan ik zo ook inzetten om studenten kennis te laten maken met het werken in de wijkzorg door het organiseren van een meeloopdag en speeddates met wijkverpleegkundigen."

Rieke: "Een onderdeel van het onderzoek is het ontwikkelen van een module mantelzorg en losse lessen over diversiteit, mantelzorg en zorgnetwerken binnen de opleiding ergotherapie. En elk studiejaar levert dit onderzoek een afstudeeropdracht voor de opleiding Ergotherapie. Daarnaast wordt onder andere ook een post-HBO ontwikkeld."

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent twee maal per jaar een beurs toe aan veelbelovende docenten die 5 jaar deels vrijgesteld worden van onderwijstaken om een promotieonderzoek uit te voeren.