Centre of Expertise Urban Vitality

Onderzoeken faculteit Gezondheid gepresenteerd op Geriatriedagen

16 feb 2017 15:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Drie docent-onderzoekers van de faculteit Gezondheid kwamen donderdag 9 februari in actie tijdens de Geriatriedagen 2017 in 's Hertogenbosch. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals in de geriatrie kwamen hier bijeen om de laatste kennis en ontwikkelingen te delen.

SO-HIP

Docent en promovendus Margriet Pol (Ergotherapie) gaf de stand van zaken van de SO-HIP-studie. Hierbij wordt het gebruik van sensoren in een ergotherapie-revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzocht. In het onderzoek wordt samengewerkt met zorgorganisaties in Noord-Holland en heeft als doel het herstel na een heupoperatie te bevorderen door valangst te verminderen zodat ouderen meer blijven bewegen en dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren .

De studie vergelijkt drie interventies:

  1. Reguliere ergotherapeutische aanpak.
  2. Ergotherapie-Interventie met coaching en motiverende gespreksvoering.
  3. Ergotherapie-Interventie met coaching en motiverende gespreksvoering met aanvullend gebruik van sensortechnologie.

Pol: "De uitdaging in dit onderzoek zit onder andere in de kwetsbaarheid van de deelnemers (leeftijd gemiddeld 80+); veel revalidanten vallen af gedurende de studie wegens ziekte, permanente opname in het verpleeghuis of overlijden."

Recent heeft de studie samen met Faculteit DMCI een APCA subsidie gekregen om het Hipper-sensorsysteem verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast schrijft een student Science, Business & Innovation van de VU een thesis over het commercialiseren van het product en gaan studenten van de HvA minor Ondernemen aan de slag met een marktonderzoek.

HOSPITAL-ADL

Namens de onderzoeksgroep Hospital ADL hebben Bianca Buurman (AMC/HvA), Lucienne Reichardt (AMC), Rosanne van Seben (AMC) en Jesse Aarden (Fysiotherapie/ESP) tijdens een symposium inzichten uit de Hospital-ADL studie gepresenteerd. Deze studie richt zich op functieverlies na ziekenhuisopname.

Promovendus Jesse Aarden: “De eerste fase van het onderzoek is afgerond, waarbij gekeken is naar aanknopingspunten voor een multidisciplinaire interventie voor ouderen die accuut in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze interventie vindt plaats in de overgang van ziekenhuis naar de thuissituatie.”

Bij 400 ouderen is onderzocht hoe het cognitief en fysiek functioneren verloopt. Hierbij is onder andere het activiteitenniveau gemeten met de fitbit in het ziekenhuis en de eerste dagen thuis. De metingen laten zien dat er grote individuele verschillen zijn en dat een grote groep patiënten minder dan 1000 stappen gemiddeld per dag uitvoert.

Jesse Aarden: “We denken dat er winst te behalen valt in de eerste maand na ontslag uit het ziekenhuis. We willen het aanwezige herstelpotentieel van de patiënten in deze fase zo goed mogelijk benutten".

In september 2017 start de tweede fase waarbij de toepassing van de interventie centraal staat. De interventie benadrukt het belang van bewegen tijdens en na opname in het ziekenhuis waarbij functioneel trainen helpt om vertrouwen te vergroten en valangst te verminderen.

Integratie cardiologische en geriatrische zorg

Docent en promovendus Patricia Jepma (Verpleegkunde) presenteerde haar onderzoek naar heropname en mortaliteit bij oudere cardiologische patiënten. Dit is in het kader van haar promotieonderzoek.

Jepma: “Ik heb onder andere gekeken in welke weken, na een cardiologische ziekenhuisopname, heropname en overlijden het meeste voorkomen. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke ziekenhuisdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit hebben we als input kunnen gebruiken voor de Cardiologische Zorgbrug, waar we als doel hebben heropname en mortaliteit te verminderen.”