Centre of Expertise Urban Vitality

Bijzonder kenmerk voor Oefentherapie

6 feb 2017 10:14 | Faculteit Gezondheid

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft op 31 januari 2017 besloten accreditatie te verlenen en het bijzonder kenmerk ‘Communities of practice’ toe te kennen aan de Opleiding Oefentherapie Mensendieck van de Hogeschool van Amsterdam. De NVAO stelt: “De opleiding hanteert een onderwijsconcept waarbij de relatie onderwijs-praktijk-onderzoek centraal staat. Deze onderscheidende aanpak, waarbij werkveld en wetenschap het onderwijs mede bepalen, heeft geleid tot het NVAO-besluit om deze 'Communities of practice' als bijzonder kenmerk te bestempelen.''

Gezond bewegen van drie kanten benaderen

Opleidingsmanager en Lector Oefentherapie Bart Visser is blij met het nieuwe kenmerk:

“Het is als een Michelinster: je werkt jaren aan het verhogen van kwaliteit en een onderscheidende aanpak en op het moment van uitreiking word je bevestigd dat dit is gelukt. We benaderen de gedragsverandering naar gezond bewegen in de communities structureel van drie kanten: onderwijs, praktijk en onderzoek.
Dit zal veel nieuwe kennis en inzichten opleveren op het gebied van dagelijks bewegen, pijnklachten, leefstijl, veranderen van gewoontes en therapeutische oplossingen. ”

Op de vraag wat het unieke is van dit kenmerk voor studenten en werkveld licht Visser toe: “Studenten krijgen nog vroeger en intensiever in de opleiding met vragen vanuit de praktijk te maken. Het werkveld heeft in de communities invloed op de benodigde en wenselijke kennis van hun toekomstig vakgenoten.”

It’s up to you

De opleiding Oefentherapie herkent zich sterk in het advies van de commissie ‘Innovatie zorgberoepen en opleidingen’. De commissie adviseerde de minister van OCW in 2016 het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers aan te moedigen. Het digitale tijdperk en bijbehorende kansen worden in het advies benadrukt. “Het is de eigen regie van de patiënt die van oudsher verweven is in vak en opleiding”, legt Visser uit en vervolgt:

In de kern komt Oefentherapie neer op het veranderen van het dagelijks bewegen. Aanpassen van lichamelijke gewoontes naar gezond bewegen vergt inspanning van de patiënt. Het motto is dan ook: ‘It’s up to you’. Het advies luidt: doe het zelf, doe het thuis, doe het met techniek en doe het kosteneffectief.”

Katalysator ontwikkeling Oefentherapie

“Met een ‘Communities of practice’ creëert de opleiding een katalysator voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.” luidt de toelichting in het NVAO-rapport. “Het bijzondere van deze praktijk-leeromgeving is het aanmoedigen van voortdurende ontwikkeling, doordat opleiding, werkveld, theorie en praktijk elkaar in deze samenwerking ontmoeten.” Deze samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers en praktiserende oefentherapeuten is opgevallen en resulteert in een bijzonder kenmerk.

Goed nieuws voor studenten en docenten

Lovende woorden van het adviserend panel worden door de NVAO bestendigd: “De 'Communities of practice' kunnen uitgroeien tot centers of excellence, waarbinnen goede studenten zich verder bekwamen in het vakgebied.” Studenten krijgen de gelegenheid om binnen een community deel te nemen aan onderzoek, interprofessioneel samen te werken en zich te bekwamen in het beroep. Tevens ziet de NVAO een groeikern waarbinnen docenten de gelegenheid hebben zich verder te professionaliseren op het terrein van kennis en beroepsvaardigheden en er voor hen de mogelijkheid bestaat om te promoveren.”