Centre of Expertise Urban Vitality

Klaar om te schrijven? Update WRITIC beschikbaar

Update meetinstrument voor signaleren schrijfproblemen bij kinderen

19 jan 2017 00:00 | Kenniscentrum Gezondheid

Margo van Hartingsveldt, lector Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft samen met ergotherapeut Liesbeth de Vries een nieuwe occupation-based meetinstrument ontwikkeld. De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is vanaf januari 2017 beschikbaar voor kindertherapeuten en gespecialiseerde leerkrachten. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfproblemen.

KOEK, Margo van Hartingsveldt e.a. (2006)

Ontwikkeling WRITIC

De WRITIC is een vervolg op de KOEK (Korte Observatie Ergotherapie Kleuters, red.). Deze observatie is in 2006 ontwikkelt met onderzoekers uit het Radboudumc om leerlingen te screenen of ze startklaar waren voor het schrijfonderwijs. KOEK observeert de papier- en pentaken en de fijne motoriek.

De WRITIC komt voort uit de behoefte vanuit het vakgebied aan een kwantitatief meetinstrument. Voor de ontwikkeling van dit instrument zijn de uitkomsten van KOEK en uitgebreid literatuuronderzoek gebruikt. De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument met een normwaarde op basis van 372 kinderen.

Waarom WRITIC?

In een tijd van computers en smartphones blijft leren schrijven van belang. De motorische handeling van het schrijven is belangrijk bij het ontwikkelen van de cognitie en het leren lezen van kinderen. Vanaf groep 3 start het schrijfonderwijs en veel kinderen hebben problemen met het leren van deze vaardigheid. Door het meten van de handwriting readiness, kan dat preventief gebruikt worden. Het vroegtijdig signaleren dat een kind moeite heeft met het leren schrijven geeft de mogelijkheid om advies te geven aan de leerkracht en eventueel een interventie te starten.

De WRITIC bestaat uit drie domeinen: ‘Kind’, ‘Omgeving’ en ‘Papier- en pentaken’ en wordt in de klas afgenomen. Gekeken wordt naar de interesse die het kind heeft in papier- en pentaken en of hij zijn aandacht erbij kan houden. En als hij aan het tekenen of schrijven is, hoe doet hij dat en hoe zien zijn pengreep en houding er dan uit?

Voor wie is de WRITIC bedoeld?

Zowel kindertherapeuten als gespecialiseerde leerkrachten in het basisonderwijs kunnen de WRITIC gebruiken. De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren.

Aan de slag met WRITIC?

Naast het beschikbaar maken van de WRITIC manual kunnen therapeuten en leerkrachten ook een post-hbo cursus volgen om inzicht te krijgen in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het meetinstrument. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd om de WRITIC betrouwbaar af te nemen in de praktijk. Online zijn een tekenboek, scoreboek en scoreformulier te downloaden voor afname van de WRITIC.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over WRITIC, het bestellen van de manual of inschrijven voor de post-hbo cursus WRITIC naar www.hva.nl/writic.