Centre of Expertise Urban Vitality

'Ouders bij de visite' wint Medisch Contact Communicatieprijs

HvA onderzoeker Bas van Oort voert project uit.

20 jan 2017 08:40 | Kenniscentrum Gezondheid

Het project 'Ouders bij de visite', voorgedragen door Bas van Oort, onderzoeker en docent Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam (HvA) is tot winnaar uitgeroepen van de Medisch Contact Communicatieprijs 2016. Zowel de vakjury als de publieksstem vinden dit project het meest bijdragen aan verbetering van communicatie met patiënten. Van Oort wint naast publiciteit en een kunstwerk ook het geldbedrag van 2.000 euro ten behoeve van het project.

"Zo logisch dat je je afvraagt waarom dit niet altijd (...) gebeurt". Met dit jurycommentaar werd 'Ouders bij de visite' uitgeroepen tot winnaar van de Medisch Contact Communicatieprijs 2016. De jury waardeert het feit dat ouders een centrale plaats krijgen in de zorg op het moment dat dit het meest nodig is. Dit wordt gerealiseerd door ouders met de visite mee te laten lopen.

Volgens de jury is deze werkwijze makkelijk in te voeren in andere ziekenhuizen. Van Oort's wens is dan ook om te zorgen dat het onderzoek en deze prijs leiden tot een definitieve verandering in de werkwijze waarbij de participatie van ouders de nieuwe standaard is.

Ontstaan

Het project 'Ouders bij de visite' is ontstaan vanuit het Emma Kinderziekenhuis waar stafmedewerker Kwaliteit & Zorg Jolanda Maaskant, in samenwerking met verpleegkundigen en artsen van de afdeling Chirurgie-Zuigelingen, zochten naar het realiseren van een wetenschappelijke basis voor actieve ouderparticipatie tijdens de medische visite. In 2015 is met een AMC innovatiebeurs junior onderzoeker Bas van Oort aangetrokken om dit onderzoek uit te voeren met als doel het ontwikkelen van scholing voor verpleegkundigen.

Voortgang

De eerste studie van dit project is inmiddels afgerond, hier is door middel van kwalitatief onderzoek inzicht gekregen in de wijze waarop ouders actief betrokken kunnen worden in een interprofessioneel overleg als de medische visite. “De belangrijkste voorwaarde is de aanpassing van verpleegkundigen aan de beleefwereld en verwachtingen van ouders”.

De rol van verpleegkundigen is gericht op het instrueren van ouders over de betekenis van ‘visite’, de procedure, de rol van de aanwezigen, etcetera. De verpleegkundige stuurt de ouder door antwoorden te kaderen zodat alleen relevante informatie gegeven wordt. Het resultaat van deze eerste studie is een blauwdruk van de visite rondom procedure, uitvoer van de inhoud en evaluaties voor verpleegkundigen en artsen. Op korte termijn volgt publicatie van de behaalde resultaten.

Vervolgstudie

De voorbereidingen voor de vervolgstudie zijn inmiddels gestart. Hierbij wordt nader onderzocht welke specifieke competenties ingezet kunnen worden om betekenisvolle participatie te realiseren. Deze competenties worden middels een DELPHI survey bepaalt en zullen geïntegreerd worden in het onderwijs. Ook wordt een cursus ontwikkeld om de benodigde vaardigheden aan te leren waaronder instrueren van ouders en het nuanceren van informatie.

Het onderzoek is gestart op de afdeling Chirurgie-zuigelingen en heeft zich inmiddels uitgebreid naar de afdelingen Grote kinderen en Tieners. Van Oort hoopt het onderzoek voort te kunnen zetten om ook te kijken naar de impact en de effecten op ouders door de betrokkenheid, invloed op stressniveau en mate van controle. Hij hoopt hier met een NWO promotiebeurs de middelen voor te krijgen.

Jury en prijs

De vakjury bestond uit: dr. Dianne Alewijnse; voorzitter Logeion Netwerkgroep Zorg, prof. dr. Jozien Bensing; buitengewoon programmaleider Communicatie en gezondheidspsychologie NIVEL, dr. Marcel Daniëls; voorzitter Raad Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten, René Héman; voorzitter KNMG, dr. Geraline Leusink; bestuurslid VvAA, mw. Carin Littooij; secretaris LHV en mw. Dianda Veldman; directeur-bestuurder Patiëntenfederatie.

De prijs bestaat uit een kunstwerk van keramiek, dat het wezen van de communicatie symboliseert, gemaakt door de Limburgse kunstenaar Lei Hannen. De eerste prijswinnaars krijgen daarnaast een geldbedrag van 2000 euro mee en de tweede en derde prijswinnaars ontvangen respectievelijk 1000 en 500 euro.