Centre of Expertise Urban Vitality

Gemeente en HvA gaan samen voor gezonde leefstijl Amsterdammers

Gemeente Amsterdam en HvA Urban Vitality tekenen convenant voor acht jaar intensieve samenwerking

22 jun 2018 14:03 | Kenniscentrum Gezondheid

De gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) slaan de handen ineen om uitdagingen rond bewegen, voeding, gezondheid en (top)sport in de stad aan te pakken. Met een gezamenlijk doel: werken aan een gezonde en vitale samenleving, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Om deze ambitie vast te leggen, tekenen de gemeente Amsterdam en de HvA op vrijdag 22 juni een convenant voor acht jaar intensieve samenwerking.

Reden dat de gemeente de nauwe samenwerking met de HvA opzoekt, is dat onderzoekers en studenten van de onderzoeksgroep Urban Vitality in de praktijk nagaan wat werkt om de leefstijl en de gezondheid van verschillende groepen in Amsterdam te verbeteren.

Gezondheidsverschillen

De uitdagingen van de stad waar beide partners zich op richten, zijn onder meer de grote gezondheidsverschillen tussen inwoners in Amsterdam. Mensen met een lage sociaaleconomische status in de stad kampen veel vaker met gezondheidsproblemen en overgewicht. Daarnaast zoekt de stad naar antwoorden op veranderingen in de zorg. Zo blijven ouderen steeds vaker thuis wonen en hebben zij zowel zelfregie als de juiste zorg nodig. En nu er in de stad veel woningen bijgebouwd worden, moet bovendien worden nagedacht over voldoende ruimte voor beweging en (top)sport.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Met het nieuwe convenant wil de gemeente de kennis van onderzoekers van het HvA-programma ‘Urban Vitality’ raadplegen voor diverse opdrachten en projecten in de stad, op beweeg-, voeding-, sport- en leefstijlgebied.

Zo onderzoeken HvA’ers de komende jaren onderdelen van de effecten van de Amsterdamse Aanpak van Gezond Gewicht, en kijken zij of motorische vaardigheden van kinderen verbeteren met een maatregel van de gemeente waardoor scholen een vakleerkracht Bewegingsonderwijs in kunnen zetten voor de gymles van groep 1 tot en met 8.

De HvA onderzoekt daarnaast onder andere hoe de leefomgeving, zoals de voedsel- of beweegvriendelijke omgeving, invloed heeft op de gezondheid van Amsterdammers en hoe je die aanpast om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Daarnaast wil de gemeente de expertise van de HvA inzetten rond grote topsportevenementen, omdat Amsterdam een internationaal aantrekkelijke sportstad wil blijven.

Studenten worden ingezet

Het convenant houdt ook in dat studenten ingezet worden op afstudeeropdrachten, stages en events van de gemeente rond beweging, voeding, leefstijl en sport. HvA-studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) begeleiden ieder jaar al een sportdag voor ruim vierduizend basisschoolkinderen uit Amsterdam. Binnenkort komt daar een samenwerking bij met nabijgelegen asielzoekerscentra, om ook deze kinderen en buurtbewoners beter te bereiken en mee te laten sporten en bewegen.

De gemeente Amsterdam en de HvA hebben sinds 2015 al een brede samenwerking voor kennisuitwisseling. Ook sloten de gemeente en de HvA dat jaar een convenant op het gebied van sport en voeding. Met het nieuwe convenant van 22 juni 2018 intensiveert de gemeente deze samenwerking, en breidt deze uit met het thema gezondheid. Met de samenwerking werken de partners samen aan doelen van de gemeente op sportgebied (zoals omschreven in de Sportvisie 2025 ) en op gezondheids- en leefstijlgebied (zoals omschreven in het Meerjarenplan van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2018-2021 ).