Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Amsterdamse Sportas: unieke buitenlocaties voor sport en bewegen

9 mrt 2018 11:18 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

De gemeente Amsterdam wil de Sportas in Zuid ontwikkelen tot een unieke plek om te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Hoe stimuleer je het gebruik van sportvelden en buitensporttoestellen in dit deel van de stad? De drie lectoraten Kracht van Sport, Digital Life en Omgeving en Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), onderzochten de mogelijkheden en gaven de Gemeente Amsterdam advies op maat.

"Ik wil graag zoveel mogelijk Amsterdammers in beweging krijgen,” zegt Marije Deutekom, lector Kracht van Sport. “We werken daarom graag samen met de gemeente, want de inrichting van de openbare ruimte kan heel bepalend zijn voor het gebruik van sportfaciliteiten.” De Gemeente Amsterdam had op de Sportas nog weinig inzicht in de buitensportfaciliteiten. Wie maken gebruik van de faciliteiten, waarom (niet) en wat kan beter? “Door middel van sensoren, fysieke observaties en interviews onderzochten wij de huidige buitensportfaciliteiten op vier onderzoekslocaties: de Jachthavenweg, hoek Jachthavenweg/parkeerplaats Amsterdamse Bos, het Amsterdamse Bos en het Johan Cruijff Court.”

Onderzoeksgroepen

Het onderzoek is uitgevoerd onder gebruikers van de toestellen en potentiele gebruikers (mensen die werken rondom de Sportas-route en bewoners in het gebied). Omdat een aantal wijken in stadsdeel Zuid een relatief hoog percentage ouderen heeft, besteedden de onderzoekers extra aandacht aan de doelgroep 65+.

Beoordeling buitensportfaciliteiten

“Met dit rapport zijn we veel te weten gekomen over het gebruik van verschillende buitensportfaciliteiten en over de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers.” De locaties Amsterdamse Bos en Johan Cruijff Court worden zeer gewaardeerd. Gebruikers en potentiële gebruikers zijn minder positief over de locaties Jachthavenweg en hoek Jachthavenweg/Amsterdamse Bos. Dit komt door gebrekkig onderhoud en het gevoel dat er minder privacy is dan in bijvoorbeeld het bos. In het onderzoek kwam ook naar voren dat de omwonenden van de vier locaties duidelijk de minste behoefte hebben aan buitensportfaciliteiten.

Belangrijkste aanbevelingen

Nu het rapport er ligt, kan de gemeente aan de slag met de volgende aanbevelingen :

  • zorg voor een grotere verscheidenheid aan toestellen, geschikt voor diverse doelgroepen: ouderen die de behoefte hebben om samen te sporten, (zwangere) vrouwen die vooral in het Amsterdamse Bos voorkeur hebben voor andere toestellen dan sportschooltoestellen en mensen met een beperking.
  • geef prioriteit aan de wensen van de buurtbewoners boven die van medewerkers van bedrijven in de omgeving van de Sportas. De meeste werknemers sporten namelijk niet in de omgeving van hun werk.
  • stimuleer groepsgewijs gebruik van sporttoestellen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld via buurtsportcoaches, wijkopbouwwerk of ouderenwerk.
  • stimuleer instructie voor het gebruik van de toestellen, bijvoorbeeld door middel van borden, apps of via de website.
  • houd de sociale veiligheid van de locaties rond de sporttoestellen – die nu redelijk tot goed lijkt te zijn – in stand.