Centre of Expertise Urban Vitality

Buitengewoon afstuderen

10 nov 2017 11:41 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

“Wij wilden drie dingen: praktijkgericht onderzoek doen, met kinderen als doelgroep én daarop afstuderen. Daar waren we het al snel over eens. En die combinatie vonden we in het project PreSchool@HealthyWeight (PS@HW) van het lectoraat Gewichtsmanagement. Dat we daarnaast ook nog in aanmerking kwamen voor allerlei prestigieuze prijzen, dat hadden we niet ingecalculeerd. Maar het is wel fantastisch leuk!”

“Wij zijn Eva Koopman (20 jaar) en Femke Hoogcarspel (23 jaar) en we onderzochten de relatie tussen de mate van lichamelijke activiteit en de lichaamssamenstelling van kinderen van 2,5 tot 3 jaar en van 3 tot 3,5 jaar op voorscholen in Amsterdam Nieuw-West. Uit ons onderzoek blijkt een significant verband tussen de lichamelijke activiteit van kinderen tussen de 3 en 3,5 jaar en hun lichaamssamenstelling. En dat verband vonden we niet bij kinderen tussen de 2,5 en 3 jaar. Dat weten we doordat we lichaamsmetingen hebben gedaan bij deze beide groepen kinderen, waarbij we hebben gekeken naar de Body Mass Index (BMI) en de vetmassa. Tegelijkertijd hebben we de ouders gevraagd om een 3-daags beweegdagboekje bij te houden, zodat wij de mate van lichaamsactiviteit konden vaststellen. Vervolgens heeft SPSS, het statistische computerprogramma om analyses uit te voeren, ons verder geholpen met verbanden leggen.”

Prijs je rijk

“Ons onderzoek verliep zo voorspoedig dat Martinet Streppel en Nicole Toussaint, onze begeleiders vanuit het lectoraat Gewichtsmanagement, ervan overtuigd raakten dat we wel eens een prijs in de wacht konden slepen, namelijk de Posterprijs voor wetenschappelijk onderzoek. We hebben even getwijfeld, want het was best veel extra werk midden in ons afstuderen, maar we konden de verleiding niet weerstaan. Wij leverden de inhoud en Martinet hielp met de vormgeving. De Posterprijs werd gewonnen door een ander duo, maar ons onderzoek was heel positief opgevallen en werd vervolgens genomineerd voor de FBSV Research Award! We hebben de finale niet gehaald, maar vonden de nominatie heel eervol.

Meer dan een voldoende

“Wij hebben heel veel geleerd van dit onderzoek: het gebruik van SPSS, goed plannen, resultaten interpreteren en vervolgens voorzichtig en onderbouwd conclusies formuleren. We merken nu bij onze vervolgstudie dat we daar heel veel aan hebben. En, waar we bijzonder trots op zijn, we hebben de kans gegrepen om meer uit de scriptie te halen dan alleen een voldoende!”

Eva en Femke zijn in september jl. beiden gestart met de premaster Health Science aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het jaar daarop begint de master van Health Science, die ze ook zeker nog willen doen.

Ook onderzoek doen? Kijk eerst eens naar de tips van Eva en Femke:

“Kies voor een afstudeeropdracht die goed aansluit bij jouw wensen. De komende twintig weken ben je bijna nergens anders mee bezig, dus maak het zo leuk mogelijk voor jezelf! En een goede planning is onmisbaar, houd die dus goed bij. Kies voor een studiegenoot waarmee je goed kunt samenwerken en neem de tijd om gedurende de afstudeerperiode te overleggen met elkaar. En tot slot, verdeel de taken zo, dat jullie je eigen kwaliteiten optimaal kunnen inzetten.”