Centre of Expertise Urban Vitality

SPRONG-subsidie voor onderzoek naar vitaliteit stadsbewoners

17 okt 2017 09:51 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontvangt twee miljoen euro subsidie, voor het versterken van onderzoek naar een gezondere leefstijl onder kwetsbare stadsbewoners. Dat maakte subsidieverstrekker Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA vandaag bekend. De onderzoeksgroep van het HvA-programma ‘Urban Vitality’ krijgt deze nieuwe SPRONG-subsidie voor de komende acht jaar.

Het SPRONG-programma, waarbij SPRONG staat voor Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen, ondersteunt hogescholen om de gewenste focus en volume te creëren. Wilma Scholte op Reimer, decaan van de faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding en penvoerder van Urban Vitality, is enthousiast. “Met de SPRONG-middelen investeren wij in de verdere ontwikkeling van de onderzoeksgroep. Ook gebruiken we de middelen voor meer expertise op het gebied van methodologie en datamanagement.”

Verbeteren gezondheid en leefstijl

In het Urban Vitality onderzoeksgroep werken drie HvA-faculteiten samen: Gezondheid, Bewegen, Sport en Voeding en Digitale Media en Creatieve Industrie. Lectoren van deze faculteiten onderzoeken samen met een groot aantal partners uit de regio Amsterdam hoe de gezondheid en de leefstijl van kwetsbare groepen in de stad verbeterd kan worden. Een actuele kwestie, omdat veel stadsbewoners niet automatisch meeliften op de trends rondom sporten en gezonde leefstijl.

Onderzoeksprojecten 2018

De SPRONG-subsidie komt op een goed moment. Begin 2018 starten lectoren met twee langlopende onderzoeksprojecten op het gebied van beweeg- en voedingsinterventies bij cardio-chirurgische patiënten en valpreventie bij ouderen. Ook doen zij onderzoek naar ondersteuning voor kinderen met overgewicht en mogelijkheden om ouderen in beweging te krijgen.