Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Intentieverklaring Opleiding Oefentherapie en Het Amstelhuis

11 jul 2017 00:00 | Urban Vitality

Het Amstelhuis is zowel een woonvoorziening voor ouderen in Amsterdam als een mooie praktijkomgeving voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In interdisciplinaire teams werken studenten, docenten en onderzoekers van de HvA-faculteiten Gezondheid, Maatschappij en Recht, Bewegen, Sport en Voeding en Digitale Media en Creatieve Industrie samen aan verschillende projecten en onderzoeken van het overkoepelende onderzoeksprogramma Urban Vitality. In dit kader organiseren zij verschillende activiteiten voor de bewoners van het Amstelhuis.

Afgelopen dinsdag bezocht het team van de opleiding Oefentherapie het Amstelhuis. Meer dan 25 docenten, onderzoekers, medewerkers en de lector/opleidingsmanager waren deze ochtend aanwezig. Aanleiding van het bezoek was het ondertekenen van een intentieverklaring rondom het project Valpreventie.

Na presentaties over het Amstelhuis, Communities of Practice en Urban Vitality werd de ochtend afgesloten met het tekenen van de intentieverklaring.

Het doel van de intentieverklaring is om de activiteit valpreventie structureel te blijven aanbieden in het Amstelhuis en door te ontwikkelen tot een activiteit waarbij zo veel mogelijk samen door, voor en met bewoners gewerkt wordt. Onderzoek blijft ook onderdeel van de samenwerking. Bewoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om mee te doen met de activiteiten en met het zelf organiseren van bijvoorbeeld een wandelclub.

De Hogeschool van Amsterdam en het Amstelhuis kijken gezamenlijk naar manieren om de activiteiten verder uit te bouwen, te verdiepen en zelfregie en participatie van bewoners te vergroten.