Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

GEWICHTSMANAGEMENT ONTVANGT € 700.000 SUBSIDIE VOOR PRO-INTENSE

1 jul 2017 00:00 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Met een subsidie van € 700.000 start het lectoraat Gewichtsmanagement in het najaar het vierjarige project PRO-INTENSE naar eiwitinname bij oudere patiënten. Het lectoraat werkt nauw samen de opleiding Voeding en Diëtetiek; studenten en docenten worden actief betrokken bij het project door middel van afstudeerprojecten en deelname aan focusgroepen.

EIWITTEKORT OUDERE PATIËNTEN

Het PRO-INTENSE project onderzoekt de behandeling van ondervoeding bij oudere patiënten in ziekenhuizen tijdens en na opname. Veel ziekenhuizen halen de norm van 1.2 g eiwit per kg per dag niet, dat kan en moet beter.

Als ouderen te weinig eiwitten consumeren tijdens en na een ziekenhuis opname verliezen ze veel spiermassa en herstellen ze slechter. Mede daarom ervaren ouderen fysieke beperkingen, met als gevolg een langere ligduur, zorgafhankelijkheid, ziekenhuisheropname en vervroegd overlijden. De diëtist in het ziekenhuis is primair verantwoordelijk voor voldoende eiwitinname bij patiënten en speelt dus een belangrijke rol bij een voorspoedig herstel.

ONDERZOEKSVRAGEN BINNEN HET PROJECT PRO-INTENSE:

  • Hoe bereiken oudere patiënten een optimale eiwitinname zodat zij het ziekenhuis eerder en sterker verlaten?
  • Hoe kunnen oudere patiënten zelf aan de slag met de adviezen voor voldoende eiwitinname?
  • Hoe werken diëtisten in het ziekenhuis beter samen met verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen en assistenten om eiwitinname bij oudere patiënten te verhogen?

De resultaten uit dit onderzoek worden gecommuniceerd naar de (para)medische beroepsgroepen (diëtetiek, verpleegkunde, fysiotherapie, arts verenigingen) en wetenschap en ingebed in het hoger onderwijs).

RAAK-PRO

De subsidie voor PRO-INTENSE is gehonoreerd door regieorgaan SIA in de regeling RAAK-PRO. De regeling RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk. Alle onderzoeken worden daarom uitgevoerd in samenwerking met verschillende onderzoeksterreinen, onderwijs/onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.