Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

In gesprek over de samenwerking tussen het Amstelhuis en de HvA

29 mei 2017 11:06 | Urban Vitality

Bewoners en management van het Amstelhuis, studenten, onderzoekers en begeleiders van de Hogeschool van Amsterdam hebben op woensdag 24 mei om de tafel gezeten om terug en vooruit te kijken op de samenwerking.

Aan de orde kwamen enkele activiteiten uit het aanbod van afgelopen semester zoals:

  • Hoe kan techniek bijdragen aan sociale cohesie?
  • Hoe kunnen we meer gebruik maken van het alarmsysteem (Zorgtechnologie)?
  • Het onderzoek Vitamine
  • Het project levensverhalen dat resulteert in een (digitaal) tijdschrift met verhalen van bewoners
  • Het vervolg op het onderzoek Valpredictie van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD).

Veel activiteiten worden in het komend studiejaar voorgezet. Nieuw is het onderzoek Co-Care-IT, een toolkit voor digitale ondersteuning voor mantelzorgers. In de discussie die daarna volgde gingen we in op wat goed gaat en wat verbeterd kan worden.

Conclusie

Er is veel ruimte om activiteiten te introduceren en te onderzoeken. De communicatie en interactie met de bewoners en het management van het Amstelhuis is goed. Daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd, die deels op elkaar aansluiten en deels een vervolg krijgen zodat er echt sprake is van multidisciplinaire samenwerking. Verbeterpunten zijn er uiteraard ook. Zet de projecten zo veel mogelijk samen met de bewoners op en maak hen deelgenoot bij de keuze, start en het verloop van de activiteiten. Daarnaast kan de communicatie over projecten naar bewoners, de omgeving (via social media) en tussen de HvA projecten onderling verbeterd worden.

Wij blijven de komende jaren in gesprek met elkaar over hoe wij de samenwerking van het Amstelhuis en de HvA zo succesvol mogelijk maken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de projecten in het Amstelhuis? Neem dan contact op met Ellen Budde (projectleider) - e.budde@hva.nl