Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Woonvormen voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nieuw-West

27 mrt 2017 13:35 | Urban Vitality

Op 21 maart vond de tweede beleidsbijeenkomst plaats van Amstelhuis Cocon Vastgoed Zorg en de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de eerste bijeenkomst in september 2016 stond het unieke woonconcept van het Amstelhuis centraal. Op deze tweede bijeenkomst was het onderwerp, ‘woonvormen voor Turkse en Marokkaanse ouderen’.

Vertegenwoordigers van Cocon Vastgoed Zorg, lectoren en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en vertegenwoordigers van ‘Wijkadvies’ bogen zich over diverse vormen van wonen voor specifieke groepen. Daar kwamen bijzondere concepten en ideeën uit voort, als aanbevelingen voor Cocon Vastgoed Zorg.

  • Maak kleine woonunits met 30 tot 40 bewoners, twee aparte ruimtes voor respectievelijk Turkse en Marokkaanse ouderen.
  • Iedere ruimte heeft een overgangsruimte en brugfunctie naar de algemene en de openbare ruimte.
  • De relatie met kinderen en kleinkinderen lijkt essentieel. Richt de ruimte zo in dat contact met familie mogelijk en aantrekkelijk is.

Wij hopen de ideeën in de toekomst gezamenlijk verder te kunnen uitwerken.

Meer informatie