Centre of Expertise Urban Vitality

Schoolbestuur werkt met lectoraat aan motorische achterstanden

Themaweek ‘Bewegen in en om school’

27 jun 2022 09:36 | Urban Vitality

Scholenbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) heeft al jaren een nauwe samenwerking met het lectoraat Bewegen in en om School (voorheen lectoraat Bewegingswetenschappen). Dat levert goede veranderingen op, waardoor de leerlingen echt beter leren bewegen.

‘Wij geven onze vakleerkrachten Bewegingsonderwijs heel veel ruimte om echt ‘Regisseur van bewegen op school’ te zijn. Dat stimuleert enorm en levert gezamenlijk beleid op dat door iedereen wordt gedragen.’

Jeroen Spanbroek, Bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden

Strijd tegen overgewicht

In 2007 signaleerde de toenmalige bestuurder van de stichting dat er veel overgewicht was op de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Hij vroeg onderzoekers van het lectoraat te kijken wat er speelt. Mirka Janssen was destijds een van de onderzoekers (deze week wordt ze benoemd tot lector): “We hebben veel lessen bezocht en zagen dat het beroep van gymleraar een verwaarloosd beroep is geworden. We concludeerden dat de vakleerkracht ook buiten de gymzaal een rol kan spelen in het meer bewegen tijdens de schooldag.” Het Netwerk Bewegingsonderwijs werd opgezet en betrekt sindsdien alle 23 vakleerkrachten uit de stichting bij beleid over bewegen in en om school.

Professionalisering vakleerkracht

De huidige STWT-bestuurder Jeroen Spanbroek (sinds 2021) omarmt de aanbevelingen die uit dat onderzoek rolden helemaal: “We hebben hard gewerkt aan de professionalisering van de vakleerkracht. Het Netwerk Bewegingsonderwijs is inmiddels uitgegroeid tot een professionele leergemeenschap die echt vanuit de wetenschappelijke kennis van het lectoraat bezig is met het ontwikkelen van beweegbeleid op onze 16 scholen.”

Regisseur van bewegen in en om school

De vakleerkracht Bewegingsonderwijs heeft binnen de Stichting dus een veel bredere taak dan alleen gym geven. “Ik geef heel veel ruimte aan onze vakleerkrachten om mee te denken met beleid. Als STWT zetten we verschillende geldstromen in om dit voor elkaar te krijgen; zoals Rijksbekostiging, strategische middelen en subsidies vanuit gemeente en OCW,” legt Jeroen uit. “We nemen de directeuren van onze scholen mee in onze visie op bewegen en je ziet dat daardoor echt verandering optreedt. Op zes tot tien van onze scholen is bewegen in en om school al prominent aanwezig!”

Jezelf verbeteren

De professionele leergemeenschap werkt samen met het lectoraat aan een 5-jaren plan, waarin de scholen – middels een scholingstraject - werken aan het dynamischer maken van de schooldag. “Het is een fijne ontwikkelingscyclus,” vertelt Jeroen. “Het lectoraat deelt kennis uit onderzoek en daarmee ontwerpen we een plan op de scholen. Vervolgens maken we dat plan op maat voor de verschillende scholen aan de hand van metingen die het lectoraat doet en met al die kennis professionaliseren we weer verder.”

Mirka Janssen

Grote rol voor ALO bij scholen in Nieuw-West

De stevige relatie tussen de STWT en het lectoraat uit zich ook in de vele stagiaires van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) die stagelopen op de aangesloten scholen. Mirka: “We werken ook samen aan het opleiden van onze studenten. Zij doen natuurlijk praktijkstages en een flink aantal heeft daardoor zicht op een baan bij de STWT na hun opleiding.” Jeroen is daar blij mee: “Ik vind het mooi dat de ALO, gevestigd in Nieuw-West, zo’n grote rol speelt bij basisscholen in hetzelfde stadsdeel. Bij onze scholen is vaak een extra inzet nodig om onze leerlingen op het basisniveau van sport en bewegen te brengen en te houden. Gelukkig zien we dat de veranderingen die we in gang zetten écht bij het kind terechtkomen!’