Centre of Expertise Urban Vitality

Gemeente Amsterdam & lectoraat Bewegen in en om School

Samen werken aan een gezonde en vitale stad

28 jun 2022 22:53 | Urban Vitality

De Gemeente Amsterdam werkt nauw samen met het lectoraat Bewegen in en om School van de Hogeschool van Amsterdam aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Deze week wordt Mirka Janssen officieel benoemd tot lector, na vijf jaar met haar team gebouwd te hebben aan onderzoeken en partnerschappen in de stad. Wat leveren deze samenwerkingen op? De Gemeente Amsterdam aan het woord.

Joshua Broek, Programmamanager Sportstimulering Jeugd en Jongeren

“Amsterdam is een echte sportstad,” vertelt Joshua Broek, programmamanager Sportstimulering Jeugd en Jongeren. “Sport draagt bij aan gezondheid, geluk en gevoel van verbondenheid. De Gemeente Amsterdam wil ervoor zorgen dat elke Amsterdammer kan sporten en bewegen in een gezond, inclusief en veilig sportklimaat. Zo ook voor de jonge Amsterdammers en voor de jeugd voor wie bewegen niet zo vanzelfsprekend is. We weten immers dat als je jong in aanraking komt met bewegen dat dit voordelen kan hebben voor je verdere leven. We stimuleren dan ook bewegen op school en van jongs af binnen de schoolsetting.”

‘Door goede samenwerking met het lectoraat kunnen we motorische achterstanden bij kinderen steeds beter vroegtijdig signaleren’

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek

Onderzoekers van het lectoraat hebben jarenlang metingen verricht op tientallen basisscholen om de motorische vaardigheden van ieder kind in beeld te krijgen (projecten MAMBO en Gymmermansoog). Vandaaruit is de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek in het Amsterdamse basisonderwijs ontwikkeld door het lectoraat: een interprofessioneel netwerk van vakleerkrachten bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten, intern begeleiders, kinderfysiotherapeuten en jeugddartsen die gezamenlijk het individuele kind begeleiden bij gesignaleerde achterstanden in de motorische ontwikkeling.

Beweegachterstanden verkleinen

Joshua: “Ruim twee derde van de Amsterdamse kinderen voldoet niet aan de beweegrichtlijn voor gezond bewegen (1 uur per dag matig intensief en 3 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten). Door op scholen de motorische vaardigheden te monitoren en te helpen verbeteren worden kinderen gestimuleerd om in beweging te komen en te blijven. In samenwerking met de scholen willen we daarmee de beweegachterstanden van de jeugd verkleinen. Als we nu op jonge leeftijd daar al de aandacht op vestigen zorgen we voor een preventieve aanpak en laten we kinderen met vertrouwen bewegen.”

Mirka Janssen, Lector

Verantwoordelijk voor elk Amsterdams kind

De Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek is inmiddels een stevig fundament dat bij veel basisscholen al wordt ingezet. Bij zeker 70 van de 220 Amsterdamse scholen weten de professionals rondom het kind elkaar heel goed te vinden. “We willen dit als een olievlek verder verspreiden,” legt Joshua uit, “want we voelen verantwoordelijk voor elk Amsterdams kind.”

Geen beweegarmoede!

Onlangs hebben de Gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam het Convenant ‘Urban Vitality’ uit 2018 (werken aan een gezonde en vitale stad) weer aangescherpt. Joshua: “De komende periode werken we samen met het lectoraat Bewegen in en om School hard verder aan het tackelen van beweegarmoede in de stad!”