Centre of Expertise Urban Vitality

Innovatie in Fieldlab Reimagine Sports

14 feb 2022 13:42 | Urban Vitality

Veilig evenementen bezoeken in duurzame accommodaties, meer sporten en beter presteren én gezamenlijk beleven en genieten van sportieve evenementen. Dit zijn de thema’s van Fieldlab Reimagine Sports. De innovatieve en sportieve ontwikkelplaats is een initiatief van de Johan Cruijff ArenA (JCA), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vijfentwintig ondernemers mogen er hun vernieuwende ideeën ontwikkelen en testen. Onlangs ontving de onderzoeksgroep van de opleiding Sportkunde en Sport Studies van de HvA, als projectpartner in dit programma, een subsidie van € 120.000,- van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor onafhankelijk onderzoek naar de impact van de nieuwe producten en diensten.

‘Innovatie maakt sport duurzamer’, aldus Paul Huiszoon. ‘Bijvoorbeeld door het verkleinen van de ecologische impact van een evenement of het vergroten van het aantal sportende mensen.’ Huiszoon werkt als docent-onderzoeker bij de opleiding Sportkunde, leerroute Sport, Management en Ondernemen, van de HvA. Hij geeft les in onderzoeksvaardigheden en doet onderzoek naar consumentengedrag binnen de sport. Daarnaast geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep van de opleiding.

Sam Geijer, docent-onderzoeker bij de opleiding Sportkunde, vult aan: ‘De Johan Cruijff ArenA (JCA) is een wereldberoemde voetbalarena en evenementlocatie. Nederland staat bekend om technologische ontwikkelingen. De JCA wil voorloper zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid in en rondom een sport- en evenementlocatie. Eenzelfde verhaal geldt voor de KNVB. De bond vertegenwoordigd de populairste sport van Nederland met 1,3 miljoen leden. Nederlandse voetballers en trainers waaieren uit over de hele wereld en de nationale ploegen draaien historisch gezien goed mee met de top. Ook zij willen zowel de breedtesport als de topsport doorontwikkelen. De organisaties blijven daarom zoeken naar vernieuwende oplossingen en innovaties binnen de sport. De HvA en de onderzoeksgroep van de opleiding Sportkunde en Sport Studies is hierbij een goede kennispartner. Zij hebben de kennis en kunde in huis om bijvoorbeeld de effectiviteit van innovaties onder de loep te nemen.’

Innovatieve oplossingen

Fieldlab Reimagine Sports kent drie thema’s: veilig evenementen bezoeken in duurzame accommodaties, meer sporten en beter presteren én gezamenlijk beleven en genieten van sportieve evenementen. Van februari 2021 tot eind 2023 werken 25 innovatiepartners, uit het midden- en kleinbedrijf, rondom één van de thema’s aan innovatieve oplossingen of producten.

Huiszoon: ‘De opdracht aan onze onderzoeksgroep is om onafhankelijk onderzoek te doen naar de impact van hun diensten en producten. Welke invloed hebben zij op de consument? En wat voegen ze bijvoorbeeld toe aan de beleving van de bezoekers van de Johan Cruijff ArenA?’

Inmiddels zijn er 8 innovatiepartners bekend. Huiszoon: ‘Bedrijven ‘pitchen’ hun ideeën in zes verschillende ‘challenge’-rondes.Tot komende zomer volgen er nog twee van deze momenten. We kennen dus nog niet alle deelnemende partijen. Het is voor ons overigens onmogelijk om naar alle innovaties onderzoek te doen. Samen met de KNVB en de JCA kiezen we een aantal bedrijven uit.’

Van knieband tot ‘virtual reality’

Van de 8 innovatiepartners zijn er inmiddels 2 geselecteerd voor analyse door de onderzoeksgroep: Footbar en VOGO. Huiszoon: ‘VOGO is een videoplatform dat het nu al mogelijk maakt om in het stadion mee te kijken naar wedstrijdstreams. Hun ontwikkeling richt op een virtual seat-concept. Extra stoelen ‘op afstand’ verkopen, met toegang tot alle wedstrijdstreams. Zij willen voetbalwedstrijden daarmee dichter bij de consument brengen door hen een virtuele plek in het stadion aan te bieden, wanneer zij niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Footbar ontwikkelde een draagbare knieband met sensoren die de prestaties van een sporter meet. Hoe snel loop je bijvoorbeeld over het veld? En met hoeveel kracht schiet je een bal? Sporters kunnen hun prestaties uploaden en analyseren op een platform in de Cloud. Ook kunnen ze hun eigen scores vergelijken met die van vrienden, kennissen of onbekenden. Dit moet mensen stimuleren om hun prestaties te verbeteren. Wij kunnen straks bijvoorbeeld onderzoeken welke sociaal-maatschappelijke impact zo’n object en bijbehorende app heeft. Wat kunnen en willen sporters ermee? En hoe beïnvloedt het hun gedrag?’

Sam Geijer

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Dit kwartaal start het onderzoek. ‘Een collega van ons, Arno Hermans, is gespecialiseerd in sportinnovaties. Hij bezoekt op dit moment de innovatiepartners’, vervolgt Huiszoon. ‘Hij vraagt hen wat ze doen, stelt ons voor als kennispartner en vraagt hen met welke onderzoeksvragen we hen vooruit kunnen helpen. Deze vragen vormen de basis voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij Footbar gaan we bijvoorbeeld over enige tijd peilen hoe de consument hun product ervaart. Helpt het hen bijvoorbeeld om gemotiveerd te blijven sporten door de gegevens die ze in de app zien? Gedurende het hele onderzoeksproces betrekken we studenten van de opleidingen Sportkunde en Sport Studies. Zij kunnen onder meer ondersteunen bij het opstellen en testen van vragenlijsten. Ook kunnen ze, onder begeleiding van een onderzoeker, kleine deelonderzoeken uitdenken en uitvoeren.’

Kennisplatform

De ontwikkeling van de producten en diensten en de onderzoeksuitkomsten worden gepubliceerd op de website: www.valuable-experiences.eu. Dit kennisplatform werd eerder al opgezet vanuit Fieldlab Spectacular Arena Experiences (SAX) (zie kader). Huiszoon: ‘Deze website is een enorme inspiratiebron voor huidige en toekomstige professionals. Ook dient het als basis voor onderwijsmateriaal.’

In de loop van het onderzoek haakt ook de Digital Society School (DSS) van de HvA aan. ‘Docent-onderzoekers van DSS werken met talentvolle trainees uit de hele wereld aan digitale oplossingen. Wanneer onze innovatiepartners tegen problemen aanlopen, die voor deze trainees interessant zijn om uit te werken, zullen deze praktijkproblemen in casussen worden aangeboden. Een win-winsituatie. Voor de trainees is het zeer relevant om zich klaar te stomen richting het werkveld. De oplossingen die zij bieden kunnen van grote waarde zijn voor de desbetreffende innovatiepartners.’

Er gaat dus veel gebeuren in de nabije toekomst. Waar Huiszoon op hoopt? ‘Dat we onze innovatiepartners verder kunnen helpen. Dat we studenten en professionals inspireren én dat er mooie eindproducten ontstaan, waardoor consumenten meer gaan sporten en veilig, verantwoord en duurzaam van sportieve evenementen kunnen genieten.’

Fieldlab Spectaculair ArenA Experiences (SAX)

Fieldlab SAX werd in 2017 gestart door de Johan Cruijff ArenA, Media Perspectives, TNO en de HvA. Vanuit de HvA werkten er docent-onderzoekers en studenten van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). Zij werkten samen aan de opzet van een kenniswebsite (www.valuable-experiences.eu). De website bevat casebeschrijvingen, methoden en voorbeelden waarmee innovatieprocessen, binnen de context van een ecosysteem, in sport en entertainment kunnen worden versneld. Fieldlab SAX werd in 2021 afgerond.