Centre of Expertise Urban Vitality

Van onderzoek naar praktijk; hoe doe je dat?

Docent-onderzoeker Kick Koenders neemt deel aan 3-jarig leernetwerk van ZonMw

8 nov 2021 12:47 | Urban Vitality

Namens het lectoraat Bewegen in en om School mag projectleider Kick Koenders de komende drie jaar deelnemen aan het ‘implementatienetwerk’ van ZonMw; een leernetwerk Sport en Bewegen dat ervaring en expertise uitwisselt over sport- en beweeginterventies in de beroepspraktijk. “We doen onderzoek met als doel om onze kennis en handvatten te ontwikkelen voor de praktijk. Maar hoe doe je dat dan? Hoe breng je kennis naar collega’s, onderwijs en naar de praktijk, zodat er daadwerkelijk iets mee gebeurt?”

Kick Koenders

ZonMw wil met het netwerk een duurzame uitwisseling stimuleren tussen onderzoekers van verschillende organisaties in Nederland en zette hiervoor een driejarig traject op. In het eerste jaar organiseert ZonMw de sessies sámen met de deelnemers en in jaar 2 en 3 ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud en vorm van de bijeenkomsten bij de deelnemers. Kick is vereerd dat het voorstel vanuit het lectoraat Bewegen in en om School van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is geaccepteerd en dat hij de kar mag trekken namens het lectoraat: “Wij zijn al heel lang bezig met het verbinden van onderwijs, onderzoek en de praktijk en haken graag aan bij een groot netwerk van professionals op het gebied van sport en bewegen,” zegt Kick.

Praktijkvoorbeeld

“Naast het meebouwen aan het leernetwerk, brengt iedere deelnemer zijn eigen praktijkcasus in; vanuit het lectoraat willen wij PLAYgrounds (zie kader) doorontwikkelen, met als praktisch doel het ontwikkelen van een train-de-trainer concept. De vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding neemt een voortrekkersrol en neemt het docententeam mee bij het begeleiden van het spelen op het schoolplein. En ze kunnen hun kennis en ervaringen verder uitwisselen binnen de scholengroepen. Met alle tips en kennis uit het netwerk hopen de schoolteams op weg te helpen met het implementeren van PLAYgrounds.

Loslaten is spannend

Tijdens de eerste bijeenkomst van het leernetwerk van ZonMw in Papendal was er alom herkenning van ervaringen, kansen en uitdagingen in het traject van onderzoek naar praktijk: “We zitten allemaal in dezelfde situatie; ons onderzoek begint met een vraag uit het werkveld, daar duiken we in en brengen vervolgens ideeën en plannen naar buiten. Maar wie is vervolgens eigenaar hiervan? Wie gaat het financieren?” vraagt Kick.

“Het is spannend om je onderzoek in de praktijk los te laten. Maar, het verdient juist praktische doorontwikkeling zodat mensen het ook daadwerkelijk kunnen benutten. Het helpt om allemaal met dezelfde uitdagingen bezig te zijn.” Kick is heel enthousiast over het netwerk: “Het idee werkt nu al! Met deze zestien deelnemers is mijn eigen netwerk al direct vergroot en ook het maken van een netwerkanalyse gaf gelijk al inzicht in alle kansen en mogelijkheden. We gaan elkaar echt verder helpen!”

PLAYgrounds

PLAYgrounds is gebaseerd op het sociaal-ecologisch model van gedragsverandering. De kern is dat als je de fysieke en sociale omgeving van een kind zo inricht dat het uitnodigt tot bewegen, dat het dan vanzelf gebeurt. Het bestaat uit een raamwerk van maatregelen, die per school op maat worden gemaakt:

  • Fysieke aanpassing plein (indeling aangepast met gekleurde lijnen, ieder spel een eigen plek).
  • Buitenspeelroosters (minder kinderen tegelijk op plein) en hotspotroosters (populaire plek, zoals voetbalveld verdelen onder de groepen)
  • Spelmateriaal in combinatie met spelideeën.
  • Koppeling met de gymles waar spellen geïntroduceerd worden en motorische vaardigheden geoefend worden voor op het plein.
  • Actieve rol van de groepsdocent op plein: enthousiasmeren, waar nodig begeleiden, af en toe deelnemen.