Centre of Expertise Urban Vitality

Kunstmatige intelligentie: computer kan veel meer en is sneller

Het Smart Health and Vitality Lab gaat aan de slag voor sport en zorg

5 okt 2021 11:12 | Urban Vitality

Binnen het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werken zeven labs nauw samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen ze Kunstmatige Intelligentie die verantwoord en inclusief is. Eén van de zeven labs is het onlangs opgestarte ‘Smart Health and Vitality Lab’, dat het onderzoek en onderwijs binnen het Centre of Expertise Urban Vitality zal verrijken. HvA-onderzoeker Jesse Aarden is de initiator van dit lab.

Jesse is fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper. Hij geeft les aan de opleiding Fysiotherapie en rondt zijn promotieonderzoek naar de gevolgen van een acute ziekenhuisopname voor ouderen af. Sinds 1 september werkt hij aan de volgende uitdaging; het opzetten van het AI-lab van de HvA; het Smart Health and Vitality Lab: “Artificial Intelligence (AI) gaat een belangrijke rol spelen bij onderzoek en onderwijs aan de HvA en er is er nog een hele professionaliseringsslag te maken.”

Jesse Aarden

De inzet van data

Een mooi voorbeeld van het gebruik van data in onderzoek is bijvoorbeeld het REACH+ project, waarin ex-IC-patiënten real-time worden gemonitord tijdens de revalidatie thuis. Jesse: “Twintig COVID-patiënten worden tijdens hun revalidatie dagelijks gemonitord in hun thuissituatie op hun activiteit, hartslag, zuurstof en ervaren vermoeidheid, met behulp van sensoren (PAM-activiteitenmeter, hartslagmeter en de saturatiemeter). Dit gebeurt deels automatisch via een verbinding met hun eigen smartphone en deels door het invoeren van gegevens. Door de grote hoeveelheid data te presenteren in een overzichtelijk dashboard kunnen we zorgverleners en patiënten ondersteunen en de zorg verbeteren. Een volgende stap is om AI toe te voegen die beslissingen ondersteunt.” Een ander praktisch voorbeeld is de ALO-monitor: “Als we diverse data monitoren van studenten die in opleiding zijn voor sportleraar, kunnen we wellicht blessures voorkomen door het inzetten van AI.”

Klaar voor de toekomst

“Met de AI-labs willen we studenten, docenten en onderzoekers ondersteunen bij de snelle technologische ontwikkelingen van de toekomst,” legt Jesse uit. “De COVID pandemie laat ons zien dat er een tekort aan gekwalificeerd personeel is waardoor zorgverleners meer zorg moeten verlenen met minder mensen. Dit kan alleen door zorgverleners optimaal te ondersteunen met technologische hulpmiddelen. AI zetten we dan in om de juiste patiënten de juiste zorg te bieden op de juiste plaats. Ook de komende jaren willen we hoogwaardige zorg leveren bij een toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing. Als we niet investeren in technologie en AI leidt dit tot zeker tot een zorg-infarct.” Het AI-lab van Jesse zit in de opstartfase: “We gaan eerst inventariseren welke kennis er al is bij opleidingen en lectoraten van de faculteit Gezondheid en faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Dan gaan we awareness creëren, kijken of de docenten en curricula er klaar voor zijn en ondersteunen met scholingsmodules die op dit moment door het CoE AAI worden ontwikkeld.”

Verbinden

“Om AI in de opleidingen en dicht bij docenten en studenten te brengen is het van belang dat we goede onderzoeksprojecten hebben en dat we een infrastructuur hebben om de (big) data op te slaan en te analyseren. Hierbij zoeken we interne samenwerking met de Open Science Support Desk van de HvA, maar ook met het datacenter Sport Data Valley. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn goede mensen met specifieke kennis nodig (data-scientists) en zoeken we samenwerkingen met partners,” vertelt Jesse. “Samen op weg naar een toekomst waarin technologie een vanzelfsprekendheid wordt bij de studenten en docenten, en bijdraagt aan de vitaliteit en gezondheid van Amsterdammers.”