Centre of Expertise Urban Vitality

Een cadeau voor Zuidoost én voor studenten

16 feb 2021 16:47 | Urban Vitality

“De Bijlmer noem ik weleens het voorportaal van Suriname vanwege alle groepjes die gezellig samenkomen in het winkelcentrum. Dit straatbeeld kan voor een vreemde onbekend zijn, maar wanneer je als HvA-student een onderwijsproject doet, is het juist handig. Het ontmoeten en aanspreken van mensen wordt op deze wijze een stuk makkelijker.” Peggy Anijs van Stichting Kraktie maakt studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wegwijs tijdens afstudeerscripties van verschillende opleidingen in het project VIEW.

VIEW kent een grote kracht: interdisciplinair samenwerken. Krachten worden gebundeld en de kennis van mensen met verschillende achtergronden en expertises samengevoegd, zodat er iets moois ontstaat. In dit derde verhaal lezen we over de samenwerking tussen een lokale partner; in dit geval Stichting Kraktie, vierdejaarsstudent Lars Verfaille van de opleiding Oefentherapie en vierdejaarsstudente Linda Scholing van de opleiding Interaction Engineering.

Peggy

Schrikbarende ‘eenzaamheidscijfers’

“Stichting Kraktie helpt jongeren en senioren in Zuidoost met een complementair aanbod om gelukkiger en gezonder te worden. We werken sinds twee jaar veel samen met de HvA-kenniswinkel BOOT, gevestigd in de G-buurt in Zuidoost,” legt Peggy uit. “Via BOOT ontvingen we de onderzoeksvragen van Lars en Linda uit het VIEW-project. Hun onderzoeksvragen richten zich op het bestuderen en terugdringen van eenzaamheid onder 75+ers in de wijk.”

Onderzoekcijfers laten zien dat 80.000 ouderen in Amsterdam zich eenzaam voelen en nog eens 220.000 ouderen zich matig eenzaam voelen (bron: Amsterdams Netwerk Eenzaamheid). Reden voor VIEW om hier vanuit meerdere disciplines aandacht aan te besteden.

Lars

Een andere bril

Lars Verfaille (22) woont in Hippolytushoef (een klein dorp boven in Noord-Holland, red.) en weet hoe het is als er aan de ene kant van het dorp iets gebeurt en dat dit gelijk aan de andere kant ook bekend is. “Ik had dat niet verwacht, maar het viel me op dat er in Zuidoost veel mensen op straat zijn en dat ze veel samen doen. Hierdoor heerst er ook een soort sociale controle.” Hij vond het een eyeopener.

Samen met medestudent Millo Buis ondervroeg Lars ouderen over hun behoeften en ontdekte: “Mensen willen graag een ontmoetingsplek. Maar als we een afgesloten zaaltje aanbieden, ergens weggestopt in een pand, dan doen we niemand een plezier. De mensen die wij spraken, houden van openheid, van de vrije ruimte. Mede door onze interviews en door Peggy leerden we kijken door een andere bril.”

Linda

Ouderenparticipatie

Lars en Millo ondervroegen samen met Linda Scholing (22) 75+ers in Zuidoost.: “In mijn afstudeerproject keek ik naar het onderwerp participatie en combineerde dit met de interviews van Lars en Millo. Zo belichtten we het onderwerp ‘eenzaamheid’ vanuit verschillende kanten. Lars en Milo deden diepte-interviews en ik kwam daarna met beelden die ze konden slepen op een schaal van 0-10. De uitkomsten waren aan elkaar gelijk, waardoor we de bevindingen gelijk konden valideren.” Ondertussen stonden lekkere koekjes, thee en cake klaar in de speciaal ingerichte BOOT-locatie waar ze veilig op 1,5 meter samen konden zijn.

Online huiskamer

De ‘huiskamer’ is één van de vele initiatieven van stichting Kraktie die de eenzaamheid duurzaam aanpakt. De stichting organiseert er verschillende activiteiten, zoals de buurtkeuken en koffie- en theetijd. Senioren komen er om gezamenlijk te eten, te drinken en met elkaar in gesprek te gaan over verschillende thema’s. “De fysieke huiskamer is door verlies van mobiliteit, en soms ook geheugen, helaas niet voor iedereen toegankelijk. Uitnodigingen raken zoek, ze vergeten het, schamen zich ervoor en durven niet meer te gaan.”

Online huiskamer

Linda ontwierp daarom een ‘online huiskamer’; een houder in de vorm van een huisje waarin de tablet staat die hen digitaal verbindt met andere senioren. Zo kunnen ze samen online sociale activiteiten uitvoeren. “Als het de senioren lukt om de tablet in de houder te plaatsen. licht er per deelnemer een raampje op. Zeker in deze Covid-tijden is de online bijeenkomst ook voor ouderen een uitkomst!”

Linda blijft nog even bij stichting Kraktie actief om haar online huiskamer en de bijbehorende app gereed te maken voor een volgende testfase. Daarna krijgen senioren de werking van het product tijdens een cursus uitgelegd. “De meeste senioren zijn digitaal niet sterk, dus willen dit graag verbeteren. Ook voor praktische zaken zoals online bankieren zijn bepaalde digitale vaardigheden welkom, dus we maken hen graag wegwijs.”

Cadeau

“Mijn scriptie binnen VIEW was een groot cadeau: je hebt zoveel sparringpartners, zo’n groot netwerk! Ik kon met al mijn vragen bij verschillende mensen terecht,” glundert een opgewekte Lars, die nu bijna klaar is met zijn studie. “We vulden elkaar ook goed aan. Linda dacht goed mee over de interventie en aanbevelingen die wij deden.”

Linda is ook blij met de interdisciplinaire samenwerking: “Millo en Lars weten beiden veel van techniek en stelden slimme vragen over mijn ontwerp.” Op 14 januari presenteerden Lars, Millo en Linda hun onderzoeksresultaten tijdens een bijeenkomst voor de buurt in Zuidoost. Er waren ook gemeenteambtenaren bij aanwezig. Lars: “Ik heb het gevoel dat wij met ons project echt ‘inzicht’ geven in de situatie en behoeften van ouderen. Ik hoop dat de gemeenteambtenaren met onze aanbevelingen aan de slag gaan.” Ook nam Lars samen met Millo deel aan een podcast op de lokale Radio Mart, waarin zij hun bevindingen deelden met de luisteraars uit Zuidoost.

Passie, creativiteit en flexibiliteit

Peggy kijkt uit naar de nieuwe lichting studenten die ze uit het VIEW-project mag begeleiden: “Het is zo leuk om met jongvolwassen te werken. Ik zie bij Millo, Lars en Linda zoveel passie, creativiteit en flexibiliteit. Zuidoost heeft echt iets aan hun input. Veel dank daarvoor.”

Lees ook:

Dit is het derde verhaal uit een reeks over VIEW. Dit project ging in september 2019 van start met een Comenius Senior Fellow, een beurs voor onderwijsinnovatie. Binnen de Kweekvijver Vitaliteit in de Wijk (VIEW) doen studenten in interdisciplinaire setting, samen met (kwetsbare) bewoners en organisaties, onderzoek naar kwesties gerelateerd aan gezondheid en vitaliteit in Amsterdam Zuidoost.

Studenten van onder andere Social work, Voeding en Diëtetiek, Interaction Engineering, Ergotherapie, Oefentherapie, minor Global Health en de minor Complexe Wijkzorg verbinden zich halfjaarlijks aan langlopende onderzoekslijnen in opdracht van partnerorganisaties. Elk semester kunnen andere opleidingen zich ook aansluiten.