Centre of Expertise Urban Vitality

Onderzoek verrijkt fysiotherapie als legpuzzel

8 feb 2021 14:26 | Urban Vitality

Bijdragen aan de fysieke én de emotionele gezondheid van patiënten. En waarde toevoegen aan haar vakgebied. Dat is wat oud-student en fysiotherapeut Heather (28) wil. In 2014 verhuisde ze voor de liefde vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam en schreef ze zich in bij de European School of Physiotherapy (ESP) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De laatste twee jaar van haar studie werkte ze mee aan het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Maarten van Egmond.

Heather Moore

Heather Moore

“Veel fysieke symptomen worden veroorzaakt door neurologische aandoeningen”, vertelt Heather. In de VS voltooide ze eerder een studie Behavioral Neuroscience. “Ik wilde een klinische vervolgstap maken. Fysiotherapie leek me een mooie route om mensen te helpen.”

Promotieonderzoek

In 2015 klopte Heather aan bij Van Egmond. “Hij onderzocht of patiënten met slokdarmkanker minder complicaties kregen na een operatie en sneller herstelden wanneer zij vooraf trainen met een fysiotherapeut. Ik wilde graag bijdragen aan zijn promotieonderzoek. Het onderzoek trok me omdat zijn patiënten leden aan een ernstige ziekte en door een emotioneel zware periode gingen. Het fysieke en het emotionele bijeen.”

Metingen en huisbezoek

Heather voerde diverse metingen uit bij patiënten. “Bijvoorbeeld naar spierkracht, gewicht en loopvermogen. Ik zette onderzoeksgegevens in een database en ontwikkelde oefenprogramma’s voor en met patiënten. Werd opstaan uit een stoel bemoeilijkt door verminderde spierkracht na de operatie? Dan voegde ik beenspieroefeningen toe. Ik keek samen met patiënten naar wat zij nodig hadden om zelfstandig te wonen en te leven. Wanneer mensen te ziek waren om naar de praktijk te komen, ging ik mee op huisbezoek. Gaandeweg trainde ik mijn onderzoeksvaardigheden, zoals het verwerken van gegevens in het statistiekprogramma SPSS en de manier waarop ik in gesprek ga, luister en meeleef.”

Grootste voldoening

Met haar bijdrage aan Van Egmonds onderzoek vulde Heather een deel van haar vrijekeuze studiepunten in. Daarnaast ontving ze een vergoeding als student-assistent. “De grootste voldoening voor mij was echter de glimlach bij een patiënt, omdat hij of zij weer een stap wist te maken in zijn of haar herstel.” Natuurlijk waren er ook worstelingen. “Ik was nauw betrokken bij een jonge, mannelijke patiënt. Hij overleefde zijn ziekte niet. Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte. Ik was er heel verdrietig van. Toch was ik ook blij dat ik hem in zijn laatste levensfase zo goed had kunnen steunen.”

Maarten van Egmond HvA

Maarten van Egmond

Kritische houding

Van Egmond is inmiddels gepromoveerd en hoofddocent Onderzoek: “We leiden studenten tijdens de opleiding en de praktijkstages op tot gedegen professionals. Na hun studie zijn ze als fysiotherapeut in staat om patiënten op een goede manier te behandelen, zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Daarom is het zo belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding al ervaren hoe resultaten uit wetenschappelijk onderzoek van meerwaarde kunnen zijn op de behandeling van patiënten. Onderzoek zorgt voor een kritische houding en reflectie op je eigen werkwijze. Dat komt de patiëntenzorg uiteindelijk ten goede.”

Theorie en praktijk

Heather had veel baat bij het vergroten van haar onderzoeksvaardigheden. Zo werd haar afstudeeronderzoek bijvoorbeeld gepubliceerd in het vakblad Osteoarthritis and Cartilage Open. Ze werkt nu in een verpleeghuis. “Dat ik tijdens mijn studie al ervaring opdeed met ernstig zieke en soms ook stervende patiënten is nu een groot voordeel. Daarbij pas je de theorie die je leert in de klas in je rol als student-assistent direct toe in de praktijk. In de toekomst wil ik zeker meer onderzoek doen. Waarom? Het is als het leggen van een enorme puzzel. Je kijkt heel kritisch naar je eigen werkprocessen. Daardoor voeg je uiteindelijk waarde toe aan je vakgebied.”