Centre of Expertise Urban Vitality

Nieuw! De master GGZ-Verpleegkunde

5 feb 2021 00:00 | Urban Vitality

In september 2021 gaat de nieuwe master GGZ-Verpleegkunde van start aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)! Dit betekent dat er over twee jaar master-geschoolde verpleegkundigen op de arbeidsmarkt komen met een uitstroomprofiel dat gericht is op de ambulante psychiatrie.

De afgestudeerde van de masteropleiding GGZ-Verpleegkunde is een ambulant werkende verpleegkundige die de rollen van ‘generalist’ en ‘specialist’ in zich verenigt. Door het academisch denk-, analyse- en kennisniveau van deze verpleegkundige draagt deze bij aan het optimaliseren van de ambulante GGZ, zowel in de directe patiëntenzorg, als door het verbeteren en wetenschappelijk onderbouwen van werkprocessen.

Als je, tot voor kort, als bachelor afgestudeerde verpleegkundige direct verder wilde studeren in een master die gericht is op hands-on verpleegkunde (binnen BIG artikel 3), was dit niet mogelijk. Maar sinds 2018 is er bij Verpleegkunde de master Critical Care voor verpleegkundigen in de hoog-intensieve zorg in het ziekenhuis. Én vanaf komende studiejaar is er dus ook een opleiding voor hbo-opgeleide GGZ verpleegkundigen die een professionele master willen doen, gericht op verdieping binnen hun eigen beroep.

Extra kennis, diepgaander onderzoek

We spreken Margriet van Iersel, programmaleider bij deze master, en reeds 15 jaar werkzaam bij HvA Verpleegkunde: “In deze master krijgen studenten onder meer diepgaande kennis over psychopathologie, interventies in de GGZ en modellen voor ambulant werken. Ook is er aandacht voor klinisch leiderschap. De master GGZ-Verpleegkunde is een professionele master waarin er praktijkonderzoek wordt gedaan voor de afsluitende masterthesis, waarbij het uitgangspunt is dat het onderzoek een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. En goed om even scherp te hebben; de master leidt níet op tot het beroep van Verpleegkundig Specialist (die de bevoegdheid heeft als regiebehandelaar op te treden binnen BIG art. 14).

Groen licht!

Nu de opleiding door het ministerie is gescreend op relevantie voor de arbeidsmarkt en dus wordt bekostigd door de overheid (waardoor het jaarlijkse collegegeld ‘gewoon’ ongeveer 2100 euro per jaar bedraagt) én het accreditatietraject succesvol is verlopen, staan alle lichten op groen. Er is al een website waar je meer informatie vindt en waar je vindt hoe je je kunt inschrijven. En er is een schakelprogramma voor studenten die niet aan alle instroomeisen voldoen. Vanaf september is er plaats voor studenten die deze 2-jarige master in deeltijd gaan volgen. Daarnaast hebben de studenten een passende werkomgeving nodig, onder meer voor de uitvoering van praktijkopdrachten.

Verbondenheid en verdieping

Margriet kan nog wel een tipje van de sluier oplichten wat betreft de aanpak in het onderwijs: “We gaan elk semester beginnen met een tweedaags startseminar, waarbij aan het begin van het studiejaar op een externe locatie (als Covid dat toelaat…). Deze seminars zijn gericht op inhoudelijke verdieping, steeds rond een bepaald thema, bijvoorbeeld het masterniveau, en wetenschap. Ook willen we werken aan onderlinge verbondenheid, want studenten leren ook van elkaar. Dus veel verdieping, co-creatie én gezelligheid.” En ze hebben een samenwerking met Northumbria University (NU) in Newcastle die een master Mental Health aanbiedt. “We gaan in het laatste startseminar een internationale uitwisseling met deze studenten organiseren. En ook digitaal zullen we elkaar weten te vinden, bijvoorbeeld in de wetenschapslijn, met inbreng van een docent en/of student van NU.”

Over Margriet

Zelf gaat ze in de wetenschapslijn het onderdeel ‘kwalitatief onderzoek’ geven en begeleidt ze het onderwijs in ‘Klinisch Leiderschap’ en ‘Studentcoaching’: “Van oorsprong ben ik verpleegkundige en ik heb 20 jaar in de GGZ gewerkt. Ik volgde na mijn docentopleiding een master in Onderwijswetenschappen en ging daarna meteen door met mijn promotieonderzoek ‘Educating in Complex Care’. In de master GGZ-Verpleegkunde komen voor mij vakinhoud en wetenschap bij elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie master neerzetten!”

Meer informatie over de master vind je op hva.nl/mggz-v . Ook kun je op 13 februari of 30 maart aanstaande deelnemen aan de Open Dag master GGZ Verpleegkunde . Hier kun je aan Margriet jouw vragen stellen over deze nieuwe opleiding, en waar je aan moet voldoen voor deelname.