Centre of Expertise Urban Vitality

Bart Visser creatief leider Centre of Expertise Urban Vitality

21 jan 2021 11:24 | Urban Vitality

Bart Visser is benoemd tot creatief leider van het Centre of Expertise (CoE) Urban Vitality. Hij start per 1 februari 2021. Binnen het CoE Urban Vitality werken docent-onderzoekers samen met professionals van zorginstellingen, het onderwijs, sportorganisaties, bedrijven en overheden om de vitaliteit van Amsterdammers te verbeteren.

Bart Visser is opgeleid tot bewegingswetenschapper aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam. Na zijn opleiding werkte hij twintig jaar bij de VU, onder andere als universitair docent, onderzoeker en hoofd van EXPres; het expertisecentrum voor Revalidatie Ergonomie en Sport. In 2004 promoveerde hij met zijn proefschrift ‘Upper extremity load in low-intensity tasks’.

Bart werkt sinds 2011 als lector bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in combinatie met de functie van opleidingsmanager Oefentherapie. Zijn lectoraat richt zich op dagelijks bewegen en in het bijzonder op het zelfmanagement van dit dagelijks bewegen. Bart over zijn nieuwe functie: "Wat is er mooier dan samenwerken aan een vitaal leven voor alle inwoners van Amsterdam. Het bundelen van expertise van inwoners, organisaties, professionals, studenten, docenten en onderzoekers levert prachtige oplossingen op voor een gezond en vitaal leven in de stad."

In zijn nieuwe rol als creatief leider is Bart het eerste aanspreekpunt op het gebied van inhoudelijke samenwerking en hiermee ‘het gezicht’ van Urban Vitality. Hij werkt nauw samen met (thema) lectoren en opleidingsmanagers van de faculteiten Gezondheid (FG), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis op het gebied van zorg, sport, voeding, bewegen en technologie.

Decanen Nynke van Dijk en Frank Kresin tonen zich enthousiast over deze benoeming: “Bart is een sterke onderzoeker binnen dit domein en in staat gebleken vanuit de inhoud en als persoon onderzoekers, docenten en collega’s in het veld aan elkaar te verbinden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat Bart de ideale collega is om dit CoE verder uit te bouwen”.

Over Centre of Expertise Urban Vitality

Urban Vitality startte in 2013 als speerpuntprogramma met als doel het bevorderen van interdisciplinair onderzoek rondom vitaliteit in een grootstedelijke omgeving. Onlangs kreeg het speerpunt de structuur van een Centre of Expertise (CoE) waarbij invulling is gegeven aan de hiervoor landelijk vastgelegde uitgangspunten.

In het CoE UV zijn vijf leidende thema’s ondergebracht: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder worden, Mensen in Beweging, Intensieve Complexe Zorg en Sport. Dit betekent dat het centrum op het gebied van vitaliteit een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken waarbij diverse partners (overheden, stichtingen en kennisinstellingen) binnen een netwerkorganisatie samenwerken aan onderzoek en onderwijsinnovatie.