Centre of Expertise Urban Vitality

Weer 4 jaar voor de complexe puzzel rondom acute ouderenzorg

3 dec 2020 16:08 | Urban Vitality

Vol plannen zit lector Bianca Buurman, tevens hoogleraar Amsterdam UMC en adviseur Ministerie van VWS, nu de verlenging van haar lectoraat ‘Acute Ouderenzorg’ aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een feit is. “Ik vind het zo belangrijk dat de ervaringen vanuit de dagelijkse verpleegkundige zorg en vanuit onderzoek in het onderwijs terechtkomen!”

Bianca Buurman HvA

Het lectoraat Acute Ouderenzorg onderzoekt hoe ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleeghuizen optimaal kunnen samenwerken voor een betere kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid voor ouderen. “En daarbij is het van groot belang dat ouderen zelf kunnen meepraten.”

Complexe puzzel

In de afgelopen 4 jaar heeft Bianca met haar team van 15 Amsterdam UMC-promovendi, waaronder 6 HvA docent-onderzoekers, al hard gewerkt aan de verbetering van acute zorg voor ouderen in de thuissituatie. “Na een grote ingreep zit er vaak een gat tussen de zorg in het ziekenhuis en de nazorg thuis. En de puzzel is bij iedereen weer anders: ouderen hebben soms last van functieverlies, soms van geheugenverlies, sommigen hebben goede mantelzorg, bij anderen moet dat eerst nog worden opgezet, de financiën spelen een rol. Alles bij elkaar is het een complex organisatorisch vraagstuk,” legt Bianca uit, “En dat is nou precies waarom ik dit zo belangrijk én zo leuk vind. Ik houd van de complexiteit en puzzel het liefst met de mensen zelf, zodat we samen passende oplossingen vinden.”

Wijkkliniek

Eén van de oplossingen is de wijkkliniek in Amsterdam Zuid-Oost die ze hebben opgezet in samenwerking met het Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis. “We brengen de zorg al letterlijk dichter bij huis door ouderen na ontslag eerst nog in de wijkkliniek op te nemen. Het is ook een fantastische leer-werkplaats voor studenten van de opleiding Verpleegkunde.” De wijkkliniek blijkt een succes en wordt naar alle waarschijnlijkheid ook elders in het land opgezet; in Limburg en Noord-Holland.

Een jaar of drie geleden zag ze al onderzoekskennis over de transmurale samenwerking (samenwerking tussen zorgverleners na ziekenhuisopname, red.) terugkomen in het lesmateriaal van tweedejaarsstudenten Verpleegkunde. “Door onze ervaringen uit de praktijk leren we wat de student moet weten voor de toekomst.”

Bewegingsmeters

“In de komende vier jaar wil ik heel graag onderzoeken hoe we in de ouderenzorg zinvol gebruik kunnen maken van zorgtechnologie; de inzet van artificial intelligence. Bijvoorbeeld bewegingsmeters; ouderen krijgen een sensor die het dagelijkse activiteitenpatroon vastlegt. Het helpt bij revalidatietrajecten; je kunt kleine stapjes/doelen inzichtelijk maken. Maar het kan ook een melding afgeven als iemand ziek of onwel is geworden, als er te lange tijd geen activiteit is gemeten.”

Genoeg te doen dus. Wij wensen Bianca en haar team veel succes de komende jaren!