Centre of Expertise Urban Vitality

Lectoraat Revalidatie in de Zorg verlengd met 4 jaar

10 nov 2020 09:37 | Urban Vitality

Lector Marike van der Schaaf is zeer verheugd met de voortzetting van haar lectoraat aan de Hogeschool van Amsterdam. “Het voelde 4 jaar geleden al als een logische stap om vanuit mijn onderzoekslijn ‘Revalidatie in de Acute zorg’ in het Amsterdam UMC locatie AMC verbinding te zoeken met de HvA en het voelt nu nog even logisch om het te verlengen met nog eens vier jaar!”

Van huis uit is Marike fysiotherapeut en onderzoeker en houdt ze zich bezig met revalidatie van kwetsbare patiënten rond en tijdens een ziekenhuisopname. “De koppeling met het onderwijs vind ik absoluut belangrijk. De patiëntenzorg in het ziekenhuis levert veel kennis op. Enerzijds leidt dat tot interessante onderzoeksvragen (dat was altijd al onze corebusiness) en anderzijds zie ik die kennis, via onderwijs, een weg naar de studenten vinden.” Ze ziet kruisbestuivingen tussen onderzoekers en docenten en studenten/stagiaires, en tussen onderzoekers van de HvA en het Amsterdam UMC. “Door de verlenging van het lectoraat kunnen we doorontwikkelen en de verbinding tussen onderwijs en onderzoek nog sterker maken.”

Kwetsbare patiënten helpen

Het lectoraat richt zich op het verbeteren van het herstel van patiënten rond grote ingrijpende operaties, bijvoorbeeld bij kanker, het voorkomen van functieverlies bij acuut opgenomen kwetsbare ouderen, revalidatie bij hart- en vaatziekten en het ontwikkelen van interventies voor IC-patiënten tijdens en na een opname. Het team van docent-onderzoekers van Marike doet op al deze gebieden promotieonderzoek en bestaat uit Maarten van Egmond (promoveert in december), Jesse Aarden, Michel Terbraak, Robin Kwakman en Mel Major. “Ons onderzoek gaat altijd over kwetsbare patiënten die een grote impact op hun functioneren hebben meegemaakt, die naar huis mogen en (idealiter) op maat gaan revalideren.”

Thuisrevalidatie doe je samen

“Een praktisch voorbeeld van ons werk is het REACH-project; dat gaat over thuisrevalidatie na een IC-opname. Daar komt een fysiotherapeut of/en ook vaak een ergotherapeut en diëtist bij kijken (niet toevallig allemaal opleidingen aan de faculteit Gezondheid en de faculteit Bewegen, Sport en Voeding). Hoe zorg je voor de juiste kennisoverdracht, een gezamenlijk plan, dat iedereen op de hoogte is, zodat de patiënt de energie kan besteden aan zijn of haar herstel.”

Het REACH-project kreeg door de corona trouwens een enorme impuls, want ineens waren er veel meer patiënten die na ontslag van de IC ook thuis revalidatiezorg nodig hadden. “De IC-patiënt is door Covid heel zichtbaar geworden. We starten nu een REACH+ project waarbij we de belasting en belastbaarheid van voormalig IC-patiënten thuis gaan monitoren. En we starten een cursus Fysiotherapie bij patiënten met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) waarin we ook aandacht besteden aan veel voorkomende klachten zoals angst, depressie, concentratieproblemen en ondervoeding na een IC-opname.”

Praktijkgericht onderzoek

Vol plannen zit ze en dus is ze blij met de verlenging van vier jaar: “Bijdragen aan het herstel van kwetsbare patiënten, dat is waar wij praktijkgericht onderzoek voor doen!”