Centre of Expertise Urban Vitality

Eerste masterstudenten Critical Care klaar voor de werkvloer

1 okt 2020 00:00 | Urban Vitality

In een periode vol diploma-uitreikingen bij de HvA was er een die deze week extra opviel: de eerste vijf verpleegkundigen namen hun mastertitel in ontvangst voor het afronden van de master Critical Care. Andrea Esmeijer, Monique Groot, Jessie Houben, Eveline Koornstra en Laurien Kuipers wisten, ondanks de coronacrisis, hun master binnen twee jaar af te ronden.

Bij de ontwikkeling van deze master door VUmc Amstel Academie en de HvA is nauw samengewerkt met het werkveld. Wim Polderman, directeur bij de VUmc Amstel Academie gaf aan dat het een uitdaging was, net zoals de master voor deze studenten een uitdaging was. En ook nu als master verpleegkundigen moeten ze de uitdaging aangaan om juist in deze tijden van druk op de IC’s, kansen te zien. Om te werken ‘aan het bed’, maar met de bagage om patiëntenzorg systematisch onderbouwd te verbeteren.

Wim Polderman spreekt de studenten toe.

Marjolein Snaterse blikt terug op de afgelopen 2 jaar.

Pioniers

Pioniers noemde Frederique Paulus, lector Critical Care, deze verpleegkundigen, praktijkgericht opgeleid en wetenschappelijk geschoold. “Het grootste gedeelte van de zorg wordt geleverd door verpleegkundigen, jullie zijn de continue factor aan het bed. Onderzoek naar verpleegkundige zorg op de IC is nog beperkt, wees daarom nieuwsgierig. Jullie hebben het in je om voorop te lopen!”

Toepasbaar

In een persoonlijk woord van Marjolein Snaterse, programmacoördinator MCC, kwamen ook de thesisonderwerpen voorbij: pijnmeting bij traumapatiënten, actieve bevochtiging bij geïntubeerde en gecanuleerde patiënten, risicofactoren van zelfdetubatie, voorspellende waarde van de ROX-index en vereisten voor toepassing evidence-based practice op de IC.

Ze geven de toepasbaarheid van de master weer: onderzoek midden in de praktijk.