Centre of Expertise Urban Vitality

Onderzoek naar e-coaching leefstijlcoaches krijgt grote subsidie

2 jul 2020 10:51 | Urban Vitality

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben 3 ton RAAK Publiek-subsidie ontvangen voor hun onderzoek naar de inzet van technologie voor leefstijlcoaches. De HvA'ers kijken samen met onderzoekers van de Hogeschool Inholland hoe zij hbo-geregistreerde leefstijlcoaches kunnen faciliteren om e-coaching in te zetten, voor het begeleiden van cliënten binnen een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Het project start deze week.

Mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico kunnen sinds 1 januari 2019 doorverwezen worden voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Een leefstijlcoach geeft de cliënt dan advies en begeleiding rond zowel gezonde voeding als voldoende bewegen. Een GLI is gericht op gedragsverandering, om een gezonde leefstijl te bereiken én te behouden. Dit traject wordt vergoed door de basisverzekering.

Begeleiding met apps

De GLI wordt aangeboden door hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Zij begeleiden hun cliënten meestal met individuele face-to-face contacten en groepssessies. Sommige leefstijlcoaches voegen daar e-coaching aan toe, door bijvoorbeeld apps in te zetten. Dit blijkt een effectieve aanpak te zijn, en leefstijlcoaches geven aan dat ze hier meer gebruik van willen maken. Alleen ze weten niet zo goed hoe.

Joan Dallinga, onderzoeker aan de HvA en Inholland

Coachen op afstand

De HvA-onderzoekers proberen een antwoord hierop te geven, samen met samen met onderzoekers van Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool, via het onderzoeksproject ‘iTLC: Inzet van Technologie voor Leefstijlcoaches ’. Ze willen een methodiek ontwikkelen die leefstijlcoaches ondersteunt bij het coachen op afstand. ‘Sommige onderdelen wil je graag face-to-face doen, andere lenen zich goed voor e-coaching’, legt onderzoeker Joan Dallinga van de HvA uit. ‘Als een cliënt bijvoorbeeld in de supermarkt staat en niet weet welk product hij uit de schappen moet pakken, kan hij die vraag via de app neerleggen bij zijn leefstijlcoach.’

Onderwijsmodule

Volgens Dallinga helpt e-coaching bij het aanbieden van zorg op maat: ‘Normaal zie je een cliënt eens in de twee weken, en hoop je dat het in de tussentijd goed gaat. Via e-coaching kun je de cliënt beter monitoren en bijstaan als er vragen zijn. En je kunt eventueel bijsturen als het niet goed gaat.’ Bij het onderzoek wordt bekeken hoe de leefstijlcoach e-coaching het beste kan toepassen. Hieruit komt een methodiek en een onderwijsmodule.

E-coaching en Covid-19

In de coronacrisis –waarin veel zorgprofessionals gedwongen worden om hun begeleiding meer op afstand te doen- wordt het belang van dit onderzoek onderstreept, denkt Dallinga: ‘We kunnen hierdoor meer ervaringen met e-coaching onder leefstijlcoaches ophalen, die bruikbaar zijn voor ons onderzoek. Daarnaast wordt het belang van het coachen richting een gezonde leefstijl nog eens onderstreept in de strijd tegen Covid-19.’

Samen met praktijkpartners

Het tweejarige onderzoeksproject ‘iTLC: inzet van technologie voor leefstijlcoaches ’ is opgezet door de lectoraten Kracht van Sport (HvA/Inholland) en Oefentherapie-Dagelijks Bewegen! van de HvA. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met verschillende kennis- en praktijkpartners: onderzoekers van de Haagse Hogeschool werken mee, en daarnaast de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, Visiom, Huis voor Beweging, Team Sportservice en Kenniscentrum Sport en Bewegen. De bedrijven Fitmo en LIJFSTIJL Coaches werken mee vanuit hun ervaring met e-coaching en platforms. Cliënten zijn vertegenwoordigd via belangenbehartiger Cliëntenbelang Amsterdam.