Centre of Expertise Urban Vitality

Een kans als deze moet je met twee handen grijpen

Daryl en Allessandro deden onderzoek in het Bajes Kwartier

3 jul 2020 16:33 | Urban Vitality

Wie nu door het Bajes Kwartier banjert, ziet vooralsnog niet veel meer dan een dikke laag puin. Toch staat hier binnen een paar jaar een compleet nieuwe woonwijk, waar gezond leven de boventoon voert. Hoe dat er precies uitziet, ligt nog (deels) open. En juist dat maakt het zo leuk voor HvA-studenten, want met een beetje mazzel en veel onderzoek worden hun aanbevelingen straks werkelijkheid. Alessandro Themen en Daryl Balio, vierdejaarsstudenten Oefentherapie, kunnen niet wachten om hun afstudeerscriptie te presenteren.

Waar ging jullie afstudeerscriptie precies over?
Alessandro: “Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft enige tijd geleden een hulpmiddel ontwikkeld om bewegen in het dagelijks leven stapsgewijs te stimuleren en te begeleiden, de zogenaamde beweegcirkel. Wij hebben de ervaringen van de oefentherapeuten met dit hulpmiddel onderzocht.” Daryl: “Met als achterliggende gedachte het hulpmiddel straks mét onze bevindingen zo goed en efficiënt mogelijk te implementeren in het Bajes Kwartier.”

Waarom hebben jullie je juist op de ervaringen van oefentherapeuten gericht?
Alessandro: “We wilden eigenlijk de ervaringen van de toekomstige bewoners van het Bajes Kwartier onderzoeken. Een doelgroep die vooralsnog enkel op papier bestaat, waardoor we al hadden bedacht dat we zouden wijken naar een representatieve doelgroep, wonend in Amsterdam-Zuidoost. Corona gooide alleen roet in het eten en zodoende maakten we noodgedwongen de switch naar de oefentherapeuten.”

Daryl: “Dit waren net als wij vierdejaars studenten Oefentherapie die al in het umfeld werkzaam waren. Mensen met wie we lekker snel en makkelijk (digitaal) konden schakelen, omdat we ze al kenden. Toch liepen ook zij tegen beperkingen aan, zoals de anderhalve meter regel. Uiteindelijk hebben zij het hulpmiddel toegepast bij familieleden uit hetzelfde huishouden, want dat mocht wél.” Alessandro: “Het was zoeken naar de mogelijkheden binnen de beperkingen.”

Hoe werkt de beweegcirkel in ’t kort?
Daryl: “Het bestaat uit vijf stappen die de behandelaar samen met de patiënt doorloopt. Allereest wordt er gekeken naar wat iemand in het dagelijks leven aan bewegen doet. Het gaat hier vooral om een stukje essentiële bewustwording, want zonder de noodzaak is er geen reden om in actie te komen. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande activiteiten verder uit te breiden (stap twee). Gevolgd door: hoe om met te gaan met tegenslag (stap drie). Hoe de boel uitdagend genoeg te houden (stap vier). En tot slot, hoe het geheel vol te houden zonder begeleiding?” Alessandro: “Het is een soort werkboekje, dat heel toegankelijk en super praktisch is en waar tegelijkertijd een heel complexe gedachtegang achter schuilgaat. Juist dat maakt het zo goed.”

Wat waren jullie bevindingen en aanbevelingen?
Alessandro: “De beweegcirkel is destijds bewust zonder handleiding gelanceerd, zodat het zo breed mogelijk kan worden gebruikt. Toch werkt het naar ons idee wél echt beter onder de begeleiding van een professional. Wij pleiten dan ook voor algemene richtlijnen.” Daryl: “Door te kijken naar vergelijkbare onderzoeken zijn we eveneens tot de conclusie gekomen, dat de beweegcirkel nóg beter werkt wanneer het naast 1-op-1-sessies ook in groepsverband wordt toegepast. Juist de groepsdynamiek zorgt voor een extra onderlinge stimulans. Dit vraagt om subsidie van de overheid, zodat ook lagere, sociale klasse gemakkelijk kan instappen.”

Alessandro: “Concreet bevelen we de projectontwikkelaar aan om de woonbuurt te voorzien van openbare sportfaciliteiten waar voldoende in groepsverband kan worden getraind, zowel binnen als buiten.” Daryl: “Daarnaast pleiten we onder meer voor de aanleg van voldoende fietspaden en trappenhuizen, zodat de (toekomstige) bewoners hun alledaagse activiteiten makkelijk kunnen uitbreiden.”

Wat gaat er nu met jullie aanbevelingen gebeuren?
Alessandro: “We moeten het nog presenteren aan de projectontwikkelaar, maar de eerste reacties zijn in ieder geval positief.” Daryl: “Het zou natuurlijk fantastisch zijn als onze ideeën straks geïmplementeerd worden in het Bajes Kwartier. Hoe mooi als we een bescheiden verschil kunnen maken in een project dat zo groots en uniek is?”

Is dat de grote plus van dit project?
Alessandro: “Absoluut. Daarbij word je echt gestimuleerd om out of the box te denken. Niets is te gek, mits je het goed kunt onderbouwen en het praktisch uitvoerbaar is natuurlijk.” Daryl: “Persoonlijk vond ik het ook erg leuk dat we met zijn tweeën aan onze onderzoeksvraag mochten werken. Samen weet je nu eenmaal meer dan alleen, en dat is extra prettig als de wereld plotsklaps op zijn kop staat.”

De samenwerking tussen de HvA en het Bajes Kwartier Ontwikkeling VC loopt al een tijdje. Is er eigenlijk nog wel ruimte voor de input van andere HvA-studenten?
Alessandro: “Jazeker! Wij hebben de ervaringen van de oefentherapeuten onderzocht, maar wellicht is het straks alsnog mogelijk de ervaringen van de gebruikers in kaart te brengen. Al kunnen er net zo goed ander (betere of complementeerbare) hulpmiddelen onder de loep te worden genomen. Tegelijk kan ik me voorstellen dat er vanuit de andere faculteiten nog tig andere (onderzoeks)vragen te bedenken zijn. Ik zou zeggen: niet nadenken, gewoon doen. Zo’n kans komt niet snel nog eens voorbij.”

Om van het Bajes Kwartier echt de groene, gezonde en gelukkige wijk van de toekomst te maken, werkt opdrachtgever Bajes Kwartier Ontwikkeling VC niet alleen intensief samen met de (toekomstige) bewoners van het Bajes Kwartier, maar ook met de HvA. De inrichting van de woonbuurt staat hierbij centraal, zodat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: essentiële factoren voor een goede gezondheid en welzijn. Alessandro Themen en Daryl Balio, vierdejaarsstudenten Oefentherapie, richtten zich met hun afstudeerscriptie specifiek op de ervaringen met de beweegcirkel – een hulpmiddel ontwikkeld door Kenniscentrum Sport en Bewegen om meer beweging in het dagelijks leven te stimuleren.