Centre of Expertise Urban Vitality

HvA meet middelengebruik van Nederlanders in coronatijd

3 jul 2020 13:40 | Urban Vitality

HvA-onderzoekers hebben het middelengebruik (drugs, drank en roken) en het gokgedrag van Nederlanders in coronatijd gevolgd. Dat doen zij voor Antenne, de langstlopende Nederlandse monitor rond middelengebruik en de drugsmarkt, die de HvA uitvoert in samenwerking met Jellinek. Ruim 4000 mensen vulden tijdens de ‘intelligente lockdown’ de enquête in.

HvA-onderzoekers Annemieke Benschop en Ton Nabben brengen jaarlijks de ontwikkelingen rond recreatief middelengebruik in kaart voor de regio's Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. De afgelopen maanden hebben zij de monitor ingezet in heel Nederland, om in coronatijd zicht te houden op het gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, en op het spelen van games en gokspellen.

Middelengebruik tijdens de lockdown

Al meer dan 4000 mensen vulden de afgelopen maanden de online vragenlijst in van de Antenne NL Corona Special. De eerste resultaten van de periode 11 mei tot 14 juni zijn intussen geïnventariseerd*. In een infographic hieronder staan de resultaten uit de eerste periode, waarin social distancing nog de richtlijn was (14 mei - 1 juni), afgezet tegen de resultaten uit de periode na 1 juni, toen de versoepelingen ingingen.

Een aantal punten vallen daaruit op:

  • Er zijn mensen die aangeven het qua roken, drinken en blowen een stuk rustiger aan te hebben gedaan, en andere drugs even hebben laten liggen. Maar er zijn ook mensen die juist wat meer of vaker onder invloed zijn geweest. Die verdeling verschilt sterk per middel.
  • Na 1 juni gebruiken respondenten aanzienlijk vaker drugs of alcohol buitenshuis met anderen, op een feest met vrienden of familie, of op een (illegaal) georganiseerd feest dan in de periode daarvoor. Logischerwijs was tot 1 juni de meest genoemde locatie voor middelengebruik juist de huiselijke kring.
  • ‘Lekker’, ‘leuk’ en ‘gezellig’ zijn bij alle middelen de meest genoemde reden voor gebruik. Een kleinere groep geeft aan te gebruiken vanwege stress en eenzaamheid. Dit is een groep die mogelijk extra risico’s loopt. Daarnaast valt op dat in de eerste periode, tot de versoepeling van 1 juni, aanzienlijk meer respondenten drank en drugs gebruikten met de reden ‘een uitlaatklep’, dan in de periode daarna.
  • Verder zijn er geen grote verschillen tussen voor en na 1 juni.

Help mee: vul de enquête in!

Deze resultaten kunnen de komende periode weer veranderen, want het onderzoek loopt de komende tijd nog door. Doe jij ook (weer) mee? Je kunt de monitor invullen en daarmee help je zowel dit onderzoek als de hulpverlening vooruit. De resultaten van de Antenne-monitor bieden professionals namelijk handvatten om gerichte voorlichting en hulpverlening aan te bieden.

Ga voor alle laatste informatie over de Antenne-monitor naar www.hva.nl/antenne.

*Noot: Vanwege de opzet en manier van werven zijn de getoonde percentages niet representatief voor alle Nederlanders. De meeste deelnemers waren tussen de 16 en 24 jaar. Ook kan het zijn dat voor 1 juni andere mensen aan het onderzoek deelnamen dan na 1 juni. Eventuele stijging of dalingen kunnen gebaseerd zijn op ‘toeval’. Dit onderzoek is geen exacte wetenschap, maar een snel en anoniem signaleringsinstrument. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het doornemen van de resultaten.