Centre of Expertise Urban Vitality

Zorgstudenten trekken samen op voor betere ouderenzorg

Studenten HBO-V, Ergotherapie, Fysiotherapie, Voeding en mbo-studenten Verpleegkunde lopen gezamenlijk stage in Zuidoost

3 feb 2020 11:32 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) test vanaf 5 februari een nieuwe aanpak in Amsterdam Zuidoost om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Paramedische en verpleegkunde-stagiairs van mbo- en hbo-niveau gaan voortaan in teams en met de wijkzorg samenwerken aan optimale zorg voor deze patiënten.

Communicatie verbeteren

“Met dit initiatief pakken we een belangrijk knelpunt in de zorg aan”, zegt Sanne Nissink, projectleider en docent-onderzoeker HBO-Verpleegkunde bij de HvA. “Het gaat vaak mis bij de overdracht van ziekenhuis naar de wijkzorgorganisaties, en bij de communicatie tussen zorgverleners onderling. Zo gebeurt regelmatig dat een wijkverpleegkundige niet weet welke zorg een fysiotherapeut in het ziekenhuis heeft verleend. Vooral oudere, kwetsbare patiënten lopen risico tussen wal en schip te vallen. Dit punt kunnen we echt verbeteren, en dat willen we al in de opleiding doen.”

Samen stage lopen

HvA-studenten HBO-Verpleegkunde, Fysiotherapie en Ergotherapie krijgen vanaf februari samen praktijkonderwijs in de WijkKliniek in Zuidoost, samen met mbo-verpleegkundestudenten van ROC van Amsterdam. Zij verlenen patiëntenzorg in de kliniek en de wijk tijdens hun gezamenlijke stage. Studenten Voeding en Diëtetiek sluiten vanaf volgend studiejaar bij dit project aan.

Verschillen waarderen

De nieuwe ‘leerwerkplaats’ verschilt van een reguliere stage. Normaal gesproken werken zorgstudenten binnen één afdeling tijdens hun stage. Maar hier krijgen zij alle aspecten en fases van de zorg mee, zowel binnen de kliniek als daarbuiten, in de thuissituatie. Zij overleggen met elkaar over de beste aanpak en leren zo één casus van verschillende kanten belichten.

Nissink: “Studenten zien elkaars vakgebied nu eens van dichtbij, en leren daardoor onderlinge verschillen waarderen en benutten. En omdat verpleegkunde- en paramedische studenten elkaar hier intensief leren kennen, verwachten we dat ze elkaar later ook sneller opzoeken, en samen tot oplossingen komen.”

De zorgstudenten werken in teams aan het herstel van patiënten, maar ook aan een goede overgang naar huis, in nauwe samenwerking met wijkteams in Amsterdam Zuidoost. Zij worden begeleid door verpleegkundigen en andere zorgverleners; ook een geriater is betrokken.

Sanne Nissink, docent-onderzoeker bij HBO-Verpleegkunde HvA

Geen vangnet

De zorgstudenten leren in dit project ook welke maatschappelijke problemen leven onder ouderen in Zuidoost. Zo hebben ouderen hier vaak geen vangnet van familie en buren, onder meer omdat bekenden door financiële nood niet makkelijk kunnen bijspringen.

Dat zegt Herma Herpers, voorzitter van de Ouderenadviesraad Zuidoost . “Niet alle ouderen durven dit aan te kaarten bij hun zorgverleners, omdat gevoelens van schaamte meespelen,” aldus Herpers. De Ouderenadviesraad Zuidoost werkt als partner aan dit project.

De Wijkkliniek in Cordaan-locatie Eben Haezer in Amsterdam Zuidoost is in juni 2018 geopend, vanuit de visie dat acute ziekenhuiszorg dicht in de buurt van ouderen geboden moet worden, waarbij er alle aandacht is voor een goede terugkeer naar huis. De acute ziekte wordt behandeld en tegelijk wordt gewerkt aan herstel in functioneren.

De Wijkkliniek is een initiatief van Cordaan, Amsterdam UMC, locatie AMC en Zilveren Kruis. Bianca Buurman, lector Transmurale Ouderenzorg aan de HvA en hoogleraar aan het Amsterdam UMC, stond aan de wieg van deze innovatie.

Het praktijkonderwijs in de WijkKliniek valt onder het project ‘De Wijk-Up Call’, waarvoor Corine Latour, lector integratie psychiatrische en somatische zorg, subsidie van ZonMW heeft gekregen. In het project werken de HvA (penvoerder), Cordaan, ROC van Amsterdam en de Ouderenadviesraad Amsterdam Zuidoost met elkaar samen.

In september is de leerwerkplaats al gestart voor mbo- en hbo-verpleegkundestudenten die met elkaar leren samenwerken, in de Wijkkliniek en in de wijk. Daar zijn al goede ervaringen mee.

Vanaf februari sluiten nu ook de HvA-opleidingen Ergotherapie en Fysiotherapie aan bij de leerwerkplaats. HvA-studenten Voeding en Diëtetiek sluiten volgend studiejaar aan: ook zij gaan dan stagelopen bij de leerwerkplaats.

De HvA-buurtwinkels van BOOT werken ook mee aan het project, en met de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Social Work worden verkennende gesprekken gevoerd.