Centre of Expertise Urban Vitality

Nieuwe bijzonder hoogleraar Kinderfysiotherapie: Raoul Engelbert

26 nov 2019 14:52 | Urban Vitality

Raoul Engelbert, lector Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderfysiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), vanwege de stichting HvA. Engelbert bekleedt deze leerstoel met terugwerkende kracht vanaf 1 november.

Engelbert richt zich met zijn bijzonder hoogleraarschap op het bewegend functioneren van kinderen in het Emma Kinderziekenhuis, onder wie chronisch zieke kinderen. Ook onderzoekt hij hoe de zorg bij overgang van ziekenhuis naar thuissituatie zo goed mogelijk kan worden ingericht, onder meer voor te vroeggeboren kinderen, en kinderen die op de Intensive Care zijn opgenomen.

Het College van Bestuur van de UvA heeft Engelbert benoemd tot bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar. Engelbert werkt binnen zijn bijzonder hoogleraarschap nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie. Daarnaast vindt samenwerking plaats met onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam.

Maatschappelijk belang

Engelbert was al aangesteld als bijzonder hoogleraar Fysiotherapie sinds 2013 en is daarnaast lector Fysiotherapie aan de HvA sinds 2008. Met deze benoeming kan hij zich daarnaast richten op het vakgebied waar zijn carrière begon, en zijn hart ligt.

“We weten dat motorische problemen en klachten in het fysiek functioneren tijdens de kinderleeftijd doorwerken tot op hoge leeftijd, daarom is dit onderzoeksgebied zo enorm belangrijk”, aldus Engelbert. “Op maat gesneden diagnostiek en interdisciplinaire behandeling zijn hierbij de uitgangspunten. Dat ik me hier als bijzonder hoogleraar Kinderfysiotherapie voor kan inzetten, is een enorme uitdaging.”

Bewegen, voeding en gedragsverandering

Motorische problemen voorkomen en kinderen zo goed mogelijk helpen om actief te blijven of worden, vraagt om een gezamenlijke aanpak. De leerstoel Kinderfysiotherapie combineert daarom onderzoek naar bewegend functioneren met inzichten over voeding en gedragsverandering.

Deze combinatie komt voort uit samenwerking tussen Kindergeneeskunde en Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (AMC), en drie HvA-faculteiten: ‘Gezondheid’, ‘Bewegen, Sport en Voeding’ en ‘Digitale Media en Creatieve Industrie’.

Naast onderzoeksdirecteur en kernlector Fysiotherapie van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam stuurt hij het Center of Expertise Urban Vitality aan.

Van 2013-2019 was hij bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie en combineerde wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en onderwijs.

In 2019 hebben Sommers en Scheper hun promotiestudies afgerond en in 2020 van Egmond. Hij begeleidt nu 13 promovendi die in de komende jaren hun promotiestudie afronden: Aarden (2021), Major (2021), Meulenbroek (2021), Geelen (2021), de Vries (2021), van den Helder (2021), van der Meer (2021), Kwakman (2022), Warnink (2022), de Koning (2022) Gmelich Meiling (2025), Flierman (2025) en een beoogd promovendus binnen de kindercardiologie.

Van 2019 tot heden is hij bijzonder Hoogleraar Kinderfysiotherapie en werkt nauw samen met de afdeling Kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) en de afdeling Kinderrevalidatiegeneeskunde (Amsterdam UMC), alsook de Nederlandse Vereniging Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK) en in aangesteld bij de Universiteit van Amsterdam.

Hij is medeauteur van 145 peer reviewed artikelen en vele vakpublicaties.

Hij is lid medisch advies raad Osteogenesis imperfecta, Ehlers Danlos syndroom en Marfan Syndroom.

Sinds 2019 is hij voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad NVFK, lid van de congrescommissie kinderrevalidatie Johanna Kinderfonds en commissielid van de Gezondsheidsraad, beweegadvies 0-4 jaar.