Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Inburgeringsprogramma’s in Nederland in kaart brengen

24 jun 2019 10:09 | Urban Vitality

Nadine Blankvoort, docent-onderzoeker Ergotherapie, ontving onlangs een NWO-beurs voor leraren voor haar onderzoek naar de boodschap die vluchtelingen krijgen tijdens hun integratie in Nederland. Het onderzoek bestaat uit drie fasen waarin Blankvoort verschillende facetten van het integratietraject bestudeert. De commissie die de onderzoeksaanvraag beoordeelde was lovend over zowel de kwaliteit en relevantie van haar onderzoek - voor de maatschappij en het onderwijs - als haar kennis en motivatie ten aanzien van dit onderwerp.

Bewijs jezelf

Blankvoort analyseerde verschillende Nederlandse folders en brochures voor vluchtelingen en constateerde dat de overheid hierin uitdraagt: betaal en bewijs jezelf. In oktober 2018 presenteerde ze haar bevindingen tijdens een TEDx-presentatie in Maastricht. Dit is de eerste fase van haar onderzoek en dankzij deze NWO-beurs kan ze deze fase binnenkort afronden.

Beeldvorming tijdens inburgeringslessen

In de tweede onderzoeksfase analyseert Blankvoort tijdens verschillende formele (commerciële aanbieders die werken onder het beleid van de overheid ) en informele (burgerinitiatieven) inburgeringscursussen in Nederland welke boodschap over integratie daar uitgedragen wordt en in hoeverre die boodschap overeenkomt - of juist afwijkt - met de boodschap uit de folders en brochures. Bovendien organiseert Blankvoort in deze fase ook focusgroepen met NT2-docenten en burgers die zelf initiatieven (bijvoorbeeld taalinitiatieven) hebben opgericht om integratie te ondersteunen. De belangstelling is groot, constateerde ze: ‘Onlangs presenteerde ik mijn onderzoek op een groot congres waar meerdere NT2-docenten me benaderden omdat ze zich in mijn verhaal herkenden en aan het onderzoek willen bijdragen.’

Eigen ervaringen

In de derde fase vraagt ze zes tot acht vluchtelingen - om mee te beginnen - om hun ervaringen tijdens het inburgeringstraject gedurende één jaar op verschillende momenten te delen. Hoe ze die willen delen, dat mogen ze zelf kiezen. Blankvoort gebruikt hier verschillende creatieve onderzoeksmethoden voor, zoals een foto-project waarin vluchtelingen foto’s maken van verschillende thema’s om die met elkaar te bespreken. ‘Sommige mensen voelen zich minder prettig bij een interview, dus ik geef ze een keuze en daarmee meer controle.’

Nadine Blankvoort

Onderwijs

Binnen de minor Global Health en de opleiding ergotherapie leert Blankvoort studenten hoe zij mensen uit gemarginaliseerde groepen kunnen ondersteunen, zodat die toch zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast is ze betrokken bij een Europees samenwerkingsverband voor ergotherapeuten die met vluchtelingen werken. Bovendien doceert zij creatieve onderzoeksmethoden. Blankvoort is uitgenodigd voor een paneldiscussie tijdens een congres over creatieve methoden en hoe die in het sociale domein ingezet kunnen worden (sept. 2019).

Lees hier meer over haar onderzoek.