Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Studenten van de Faculteit Gezondheid trekken de wijk in

13 mei 2019 15:46 | Urban Vitality

Recent ontving Margo van Hartingsveldt, opleidingsmanager Ergotherapie en portefeuillehouder Gemeenschappelijk Onderwijs Faculteit Gezondheid, een senior fellow-beurs van het Comeniusprogramma. Met deze beurs kan de faculteit een onderwijsinnovatie in gang zetten. De onderwijsinnovatie is gericht op de competenties interculturele communicatie en interprofessioneel samenwerken met disciplines uit zorg en welzijn.

Interprofessioneel samenwerken

Mensen met problemen op meerdere domeinen ˗ zoals gezondheid, huisvesting en financiën ˗ krijgen vaak begeleiding van verschillende experts maar die werken niet per se allemaal effectief samen. Het versterken van competenties als interprofessioneel samenwerken verbetert dit proces. Interprofessioneel samenwerken staat al langer op de agenda van de Faculteit Gezondheid (FG). Zo doorlopen inmiddels alle tweede- en derdejaarsstudenten van FG en Geneeskunde (Amsterdam UMC, locatie AMC) een gezamenlijk onderwijsprogramma dat gericht is op interprofessioneel samenwerken.

In de samenleving

Nog een stap verder gaat interprofessioneel samenwerken in de community, dus samenwerken met hulpverleners uit een ander domein zoals bijvoorbeeld met studenten van social work. ‘Momenteel ontbreekt bij de Faculteit Gezondheid een structureel onderwijsprogramma waarin studenten interprofessioneel leren samenwerken in de community en ervaring opdoen met burgers uit gemarginaliseerde groepen met complexe (zorg)behoeften en vaak een migrantenachtergrond’, zegt Van Hartingsveldt.

Met deze beurs kan de faculteit het onderwijs met de community verbinden. Hiervoor gaat de faculteit samenwerken met bestaande HvA-voorzieningen zoals BOOT. Dit is een plek waar het onderwijs al met de stad Amsterdam verbonden is en waar bovendien studenten van andere faculteiten actief zijn. Zo bereidt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) studenten voor op een beroepsuitoefening in een grootstedelijke omgeving.

Comeniusprogramma

Het project start vanaf het studiejaar 2019/2020 en duurt twee jaar. In die periode kunnen studenten voor deze onderwijsoptie kiezen binnen hun praktijk- en projectruimte in het curriculum van hun opleiding en binnen de minoren. De commissie van het Comeniusprogramma beoordeelde het projectplan als ‘zeer goed’. Het Comeniusprogramma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Ook andere medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam kregen een beurs

Nog meer goed nieuws

Behalve dit nieuwe onderwijsprogramma schreef Van Hartingsveldt ook diverse boeken. Zo schreef zij, onder andere met HvA-collega’s, het leerboek Grondslagen van de ergotherapie. Dat boek is nu óók in het Duits beschikbaar: Grundlagen der Ergotherapie. Bovendien komt binnenkort het boek 'Aan de slag met handschriftonderwijs' uit waar Van Hartingsveldt een belangrijke bijdrage aan leverde.