Hogeschool van Amsterdam

Studenten van de Faculteit Gezondheid trekken de wijk in

13 mei 2019 15:46 | Urban Vitality

Recent ontving Margo van Hartingsveldt, opleidingsmanager Ergotherapie en portefeuillehouder Gemeenschappelijk Onderwijs Faculteit Gezondheid, een senior fellow-beurs van het Comeniusprogramma. Met deze beurs kan de faculteit een onderwijsinnovatie in gang zetten. De onderwijsinnovatie is gericht op de competenties interculturele communicatie en interprofessioneel samenwerken met disciplines uit zorg en welzijn.