Centre of Expertise Urban Vitality

Kinderen al vóór groep 5 leren zwemmen is veiliger en beter

12 feb 2019 13:39 | Urban Vitality

Nathalie van Hillo won recent de HvA-onderzoeksprijs voor het beste bacheloreindwerk: ‘Jong leren zwemmen, een advies om het diplomabezit in Amsterdam Zuid-Oost in groep 1 tot en met groep 4 te bevorderen’. Zij deed haar onderzoek aan de opleiding Sportkunde – leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en inmiddels is zij afgestudeerd en werkt zij bij Reddingsbrigade Nederland.

Minder zwemdiploma’s in Zuid-Oost

In Zuid-Oost hebben minder kinderen een zwemdiploma dan in andere delen van Amsterdam en Nederland. ‘Dit komt onder andere omdat kinderen uit Zuid-Oost vaker een migratieachtergrond hebben,’ legt Nathalie uit. ‘Hun ouders hebben vaak niet of pas op latere leeftijd leren zwemmen en weten lang niet altijd dat jong leren zwemmen heel belangrijk is.’ Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals geld. ‘Zwemles kost behoorlijk wat geld en daarom wachten ouders meestal tot de kinderen zwemles krijgen via school.’ Maar tegen die tijd zitten de kinderen in groep 5 en dan zijn ongeveer 8 jaar.

Als ouders wachten met zwemles tot groep 5 dan hebben de kinderen meestal al een achterstand die ze moeilijker in kunnen halen tijdens schoolzwemmen. Bovendien hebben ze mogelijk angst voor zwemmen opgebouwd. Daarom pleit Nathalie ervoor om kinderen jong te leren zwemmen of in elk geval ‘watervrij’ te maken, dat betekent dat kinderen leren om veilig in het water te springen en te blijven drijven. ‘Dan leren ze dat water niet eng is en daarbij is het veiliger als kinderen zich al jong in het water drijvende kunnen houden.’

Voorlichtingscampagne

De Gemeente Amsterdam werkte al aan een voorlichtingscampagne rondom zwemmen en zwemlessen en Nathalie heeft deze campagne onder de loep genomen tijdens haar onderzoek. Hiervoor heeft zij onder andere ouders uitgebreid geïnterviewd. Uiteindelijk heeft zij haar onderzoek omgezet naar concrete adviezen waarvan enkele direct al door de gemeente zijn opgevolgd.

Advies over voorlichtingscampagne

Om de boodschap ‘jonger leren zwemmen’ beter aan ouders over te brengen, heeft Nathalie duidelijker beschreven waarom zwemmen zo belangrijk is voor jonge kinderen. Daarnaast heeft ze ook praktische informatie toegevoegd, zoals:

  • waar ouders terecht kunnen voor zwemles voor hun kinderen;
  • hoeveel tijd in zwemles gaat zitten;
  • met welke kosten ouders rekening moeten houden;
  • hoe ouders gebruik kunnen maken van de financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Andere adviezen

Verder kwam Nathalie tijdens haar onderzoek ook andere obstakels voor ouders tegen. Zo zijn er lange wachtlijsten voor zwemles. Nathalie adviseerde daarom om kleinschalige zwemvoorzieningen aan te leggen voor ‘watergewenning’ en ‘ouder- en kindzwemmen’. Een andere aanbeveling: buurtbewoners opleiden tot zwemonderwijzer, want die staan dicht bij de ouders en kinderen.

Nathalie van Hillo ontvangt onderzoeksprijs uit handen van rector Geleyn Meijer.

Afgestudeerd

Inmiddels is Nathalie afgestudeerd en werkt ze bij Reddingsbrigade Nederland. Hier is zij verantwoordelijk voor meerdere projecten, zoals ‘schoolzwemsurvival’ waarbij kinderen die al een C-diploma hebben tijdens het schoolzwemmen ook nog een survival-zwemdiploma via de reddingsbrigade kunnen halen. Daarnaast is zij bezig met het ontwikkelen van een startpakket ‘lifesavingsport’ om reddingsbrigades op weg te helpen om deze sport te gaan beoefenen. En is zij betrokken bij de maatschappelijke diensttijd voor scholieren, want de reddingsbrigade is hier een proeftuin voor.

Zowel de nominatie als de prijs kwamen als en verrassing voor Nathalie. De jury prees haar onderzoek vanwege de goede studieopzet en de praktische toepasbaarheid.