Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Aan welk leefstijlprogramma geeft hartpatiënt de voorkeur?

Eerste hbo-postdoc bij faculteit Gezondheid is een feit

14 feb 2019 14:13 | Urban Vitality

Als eerste binnen de faculteit Gezondheid heeft Marjolein Snaterse, gepromoveerd docent-onderzoeker, een beurs gekregen van regieorgaan SIA zodat zij naast haar onderwijsactiviteiten ook onderzoek kan blijven doen als postdoc.

Zelf kiezen

Het postdoc-onderzoek dat Marjolein Snaterse gaat doen is een vervolg op haar promotieonderzoek. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat de gezondheid van patiënten na een hartinfarct meer verbetert als zij een extra leefstijlprogramma volgen. Patiënten hadden de keuze uit een aantal commerciële leefstijlprogramma’s: een gewichtsverliesprogramma van Weight Watchers, het beweegprogramma Direct Life van Philips en stoppen-met-roken-begeleiding door Luchtsignaal.

Extra bijzonder aan het onderzoek van Snaterse was dat patiënten zèlf mochten kiezen welke twee programma’s zij wilden volgen en in welke volgorde. Wil iemand bijvoorbeeld liever eerst een paar kilo’s afvallen en daarna pas meer gaan sporten of juist eerst stoppen met roken?

Als patiënten zelf kunnen aangeven hoe zij hun gezondheid willen verbeteren dan houden zij het waarschijnlijk ook beter vol.

Postdoc-onderzoek

Bij het vervolgonderzoek (hbo-postdoc) zal Snaterse dieper ingaan op de beweegredenen van patiënten. Waarom kiezen zij voor een bepaalde behandeling en hoe zijn zij tot die keuze gekomen? En zijn patiënten wel voldoende op de hoogte van hun risicofactoren?

Snaterse zal op verschillende manieren informatie verzamelen. Allereerst stuurt zij een vragenlijst aan een groot aantal hartpatiënten. De vragen die zij gaat stellen komen grotendeels uit de inzichten die zij tijdens haar promotieonderzoek heeft opgedaan. Behalve behandelvoorkeuren komen ook andere aspecten aan bod, zoals risicofactoren voor een ongezonde leefstijl en algemene gegevens, zoals leeftijd en geslacht.

Vervolgens bevraagt zij zo’n 15 tot 20 hartpatiënten (‘diepte-interviews’) over hun voorkeuren voor bepaalde leefstijlprogramma’s en de volgorde daarvan. Bovendien voert zij groepsgesprekken (‘focusgroepen’) met verschillende zorgverleners over hun voorkeuren ten aanzien van leefstijlprogramma’s. Bij deze gesprekken zullen onder andere verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten aansluiten.

Door zowel patiënten als zorgverleners te vragen naar hun voorkeuren voor een bepaald leefstijlprogramma of volgorde hoopt Snaterse ook meer te weten te komen over de verschillen; want misschien geven patiënten wel de voorkeur aan heel andere programma’s dan de zorgverleners.

Samen beslissen

Het onderzoek van Snaterse past binnen de ontwikkeling van gezamenlijke besluitvorming. De zorgverlener informeert de patiënt over een behandeling, de voor- en nadelen en eventuele alternatieven. Samen bekijken ze dan welke gevolgen die hebben voor het dagelijks leven van de patiënt. Door de voorkeuren en wensen van de patiënt als leidraad te nemen, kunnen ze de behandeling kiezen die het beste bij de patiënt past.

Zeker voor leefstijlinterventies is het belangrijk dat die passen in iemands leven, want uiteindelijk moeten die interventies ook op de lange termijn onderdeel van iemands dagelijkse routine worden.

Marjolein Snaterse is op 12 september 2018 gepromoveerd.

Pionier

De beurs is afkomstig van het regieorgaan SIA (onderdeel van wetenschapsfinancier NWO). Het gaat om een nieuwe regeling die vorig jaar in het leven is geroepen. Snaterse is de eerste die als hbo-postdoc bij de faculteit Gezondheid onderzoek gaat doen naast haar onderwijsactiviteiten. Zij kreeg de beurs voor het project: ‘Het centraal stellen van behandelvoorkeuren van de individuele patiënt met een chronische hartziekte’. Dat project zal twee jaar duren. Naast Snaterse hebben nog twee andere gepromoveerde onderzoekers een beurs gekregen via deze nieuwe regeling.