Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Verpleegkunde - Integratie van Psychiatrische en Somatische zorg

Het lectoraat richt zich op patiënten met zowel psychiatrische als somatische problemen. Deze groep kenmerkt zich door zeer complexe gezondheidsproblematiek. De consequentie hiervan is dat de zorg gekenmerkt wordt door tegenstrijdige professionele behandelingsrichtlijnen en een sterke scheiding in de organisatie van psychiatrische en somatische zorg.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het lectoraat wil:

Kennis ontwikkelen

Met de focus op werkingsmechanismen tussen somatische en psychiatrische stoornissen. Een voorbeeld is het onderzoek bij patiënten met schizofrenie naar motiverende gespreksvoering voor medicatiegebruik. 

Zorg voor complexe patiënten beter organiseren

Door sneller en beter (zorg)complexe patiënten te detecteren, kan zorg op maat worden geleverd. Een voorbeeld is het onderzoek bij oudere hartpatiënten die na een acute opname zorg krijgen en hun zelfstandigheid willen behouden. 

Organisatie van zorg verbeteren

Door zorg te verlenen in de eigen woonomgeving kunnen onnodige heropnames, veelvuldig huisartsen- of eerstehulp bezoek, hoge zorgkosten en afname kwaliteit van leven voorkomen worden.

Een wijkverpleegkundige is hierbij een onmisbare schakel en dit vraagt om specialistisch onderwijs. Door onderzoek naar hbo-wijkverpleegkundigen brengt het lectoraat in kaart wat dit onderwijs moet inhouden en hoe dit aansluit op de wensen van studenten. 

Onderzoek naar de detectie van complexe patiënten biedt de mogelijkheid om gepaste zorg te organiseren.

Samenwerken

Het lectoraat werkt nauw samen met de beroepspraktijk en stuurt haar activiteiten op basis van vragen uit de praktijk. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg, waarbij steeds meer zorg zich verplaatst naar zgn. ‘voorzorg’ en ‘gemeenschapszorg’, is het van belang dat voor deze complexe patiëntengroep de juiste zorg op het juiste moment door de juiste personen wordt georganiseerd en uitgevoerd.

Het lectoraat ‘Verpleegkunde - Integratie van Psychiatrische en Somatische zorg’ richt zich verder op het stevig neerzetten van de zogenaamde trias academica. Onderzoek, praktijk en onderwijs dienen altijd hand in hand te gaan. Met academische werkplaatsen, die we opstarten met de zorgorganisaties Cordaan, Allerzorg en het AMC, geven we hier invulling aan.

Het lectoraat is verbonden aan de Bachelor Verpleegkunde van de faculteit Gezondheid en is aangesloten bij het onderzoeksprogramma Complex Care.  

Internationale netwerken

De lector werkt nauw samen met de Case Management Society of America, the European Associaton of Psychosomatic Medicine, special interest group integrated care, en de het INTERMED consortium om bovengenoemde doelstellingen ook vanuit een internationaal perspectief te kunnen onderzoeken.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 februari 2020

mw.  C.H.M. Latour (Corine) PhD

Lector en opleidingsmanager Verpleegkunde

c.h.m.latour@hva.nl
Bekijk profiel