Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Cardiologische zorgbrug

Na ziekenhuisopname lopen oudere hartpatiënten een verhoogd risico op achteruitgang van de gezondheid en het dagelijks functioneren. Dit verlaagt de kwaliteit van leven en kan daarnaast heropnames en het risico op overlijden verhogen. De Cardiologische Zorgbrug studie beoogt dit risico te verminderen.

In juni 2017 is de Cardiologische Zorgbrug studie officieel van start gegaan. De effectiviteit van de verpleegkundige interventie wordt onderzocht door middel van een ‘Randomized Controlled Trial’. 

Door deze onderzoeksmethode wordt een willekeurige steekproef van patiënten aan de interventie blootgesteld. Op deze manier brengt de Cardiologische Zorgbrug in kaart welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.

Voortgang aantal deelnemende patiënten

De komende twee jaar zullen 500 kwetsbare oudere cardiologische patiënten worden geïncludeerd in de studie. Hiervoor werken we samen met zes ziekenhuizen in de regio:

Daarnaast werken we samen met de thuiszorgorganisaties: 

Verder zijn er verschillende fysiotherapiepraktijken in de regio betrokken bij het onderzoek.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 februari 2019

mw.  Prof. B.M. Buurman (Bianca)

Bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg en hoogleraar Acute Ouderenzorg

b.m.buurman-van.es@hva.nl
Bekijk profiel